Преговарящите от Великобритания и Европейския съюз постигнаха на Бъдни вечер окончателно широкообхватно споразумение за свободна търговия, което означава, че търговията между търговския блок с 450 милиона потребители и шестата по сила икономика в света от 1 януари ще продължи без мита или квоти.

Великобритания приветства споразумението като окончателно скъсване с Европейския съюз, което ще позволи на Лондон да подреди собствения си дневен ред. Блокът също прие радушно тази "добра сделка", която ще позволи на 27-те държави членки да продължат напред.

Но много неща ще са различни, след като в края на тази година Великобритания измине целия път, за да напусне ЕС, неговия единен пазар и митнически съюз. Има и области, които останаха недоуточнени и ще изискват допълнително договаряне.

Ето примери за това какво ще се промени.

Еднакви правила на играта

Този въпрос едва не провали преговорите, когато Великобритания обвини ЕС, че добавя ново искане, които би дало на блока едностранно право да налага мита на Великобритания, ако прецени, че прекалено се е отдалечила от правилата за лоялна конкуренция. Споразумението означава, че сега всяка от двете страни има право да оспори решение на другата чрез арбитражен механизъм, ако се прецени, че някакво регулаторно отклонение е довело до проблем за конкурентоспособността.

Посочва се също, че ако такива механизми бъдат използвани твърде често и твърде продължително, това може да доведе до предоговаряне на съответните части от договора.

Повече проверки и допълнителна бюрокрация в търговията със стоки

За разлика от досегашното положение, стоките, които се движат между Великобритания и ЕС, ще бъдат обект на митнически и регулаторни проверки и на такива, които гарантират сигурността на животните, което ще доведе до още бюрократични изисквания.

Ирландия, най-засегнатата от Брекзит държава от ЕС, през септември прецени, че декларациите за внос и износ може да се увеличат 12 пъти до 20 милиона годишно.

Край на свободното движение на хора

ЕС и Обединеното кралство се договориха да няма визи за краткосрочен престой, но настоящото свободно движение на хора ще спре. Това означава, че граждани на ЕС, които отиват в Обединеното кралство, и обратно, ще са обект на по-обстойни гранични проверки. Правото на гражданите на ЕС да живеят и работят в Обединеното кралство, както и това на британските граждани да живеят и работят в Европа, ще бъде ограничено. Паспортите на домашни любимци няма повече да бъдат автоматично признавани на границата между ЕС и Обединеното кралство.

Намален обмен на информация по сигурността

Великобритания приветства сделката затова, че гарантира редица бързи и ефективни възможности в сферата на сигурността, но има значителни промени в начина, по който Великобритания и ЕС ще обменят полицейски и разузнавателни данни и данни по сигурността.

Обединеното кралство няма повече да членува в Европол и Евроджъст и вече няма да има достъп до Шенгенската информационна система, макар да има канали за споделяне на данни за пътници, пръстови отпечатъци, ДНК и данни за превозни средства.

Високопоставен член на британския преговорен екип каза, че "всеобхватната" сделка позволява на Великобритания да си сътрудничи с Европол или Евроджъст, но участващите в това сътрудничество трябва да се приспособят към по-различен технологичен процес.

Ограничения в транспорта

Британските разрешителни за пътнически или товарни полети вече няма да са достатъчни за работа между дестинации в ЕС или от ЕС към трети страни. Великобритания и държавите от ЕС обаче могат да изпълняват полети помежду си и ще си сътрудничат в областта на авиационната сигурност и слотовете. При шосейния транспорт, каботажът ще бъде намален, макар че превозвачите, които пренасят товари между ЕС и Великобритания, могат да работят без ограничения и има пълни транзитни права.

Промени в квоти за риболов, ограничен достъп до води

Пълният достъп до риболовните води на другата страна спира след преходен период от пет години и половина, започващ през 2021 г. През този период квотите за улов също постепенно ще преминат от ЕС към Обединеното кралство. Двете страни се договориха, че през същия период 25 процента от правата за риболов на корабите на ЕС в британски води ще бъдат прехвърлени на британския риболовен флот. След това ще има ежегодни преговори за определяне на броя съдове на ЕС, които могат да ловят в британски води, и обратното. Високопоставен член на преговорния екип каза, че и двете страни е трябвало да направят компромис, но че в края на преходния период Великобритания ще има пълен контрол върху водите си и до достъпа до тях.

Финансови услуги

От 1 януари базираните във Великобритания групи за финансови услуги губят автоматичния достъп до единния пазар на ЕС. Двете страни казаха, че новият достъп до пазара трябва да бъде договарян извън обхвата на търговското споразумение в точно определени равностойни споразумения.

Двете страни ще се опитат също да договорят до март 2021 г. меморандум за разбирателство по регулаторното сътрудничество във финансовите услуги.

Отделни договорки в енергетиката и климата

Великобритания няма повече да участва във вътрешния енергиен пазар на ЕС или да е част от схемите на блока за търговия с вредните емисии на парникови газове. Британското правителство каза този месец, че от 1 януари ще установи вътрешна схема за търговия с вредни емисии (UK ETS).

Държавна помощ

По въпроса за държавната помощ двете страни се договориха да създадат орган, който да осигурява независим надзор и да работи въз основа на шест всеобхватни принципа.

Но Александър Роуз, директор в глобалната компания за юридически услуги Ди Дабъл ю Еф груп (DWF Group), каза: "Знаем, че ще има нов британски режим за контрол на субсидиите, но на този етап не знаем кой орган ще надзирава това, какви са правилата и дали групово освобождаване (използвано за 99 на сто от присъжданията) ще се запази".

Такси за роуминг

Държавите от ЕС се съгласиха в рамките на техния единен пазар да отпаднат таксите за роуминг за мобилни връзки и данни, законово изискване за мобилните операции, което от началото на 2021 г. вече няма да се прилага за Великобритания.

Ако телекомуникационните компании въведат такива такси, какъвто е случаят с Швейцария, гражданите, пътуващи между ЕС и Обединеното кралство, ще трябва да изключват роуминг услугата си, за да не плащат по-скъпо.

Превод БТА