Икономически растеж в България от малко над 3% по време на положителен икономически тренд е все едно никой нищо да не прави - нито правителството, нито бизнесът. Този ръст е отчетен поради положителните тенденции навън и зависимостта на българската икономика от западните. Това каза Любомир Дацов, финансист и бивш ресорен зам.-министър пред телевизия "Блумбърг".

Невинаги обаче бездействието на правителството е лошо, отбеляза Дацов.

"Увеличаването на данъците и социално-осигурителната тежест например не са добри мерки. Напоследък водим политика за постепенно увеличаване на данъчната тежест - пораснаха акцизите, местните данъци и такси. На сравнима база минимум поне 1 - 1,5% от БВП е добавен към приходната база на бюджета. Това е положително за него, но не и за гражданите", посочи Дацов.

Той коментира възможността за приемане на България в еврозоната, като изрази мнение, че процесите в тази насока вероятно ще бъдат отложени през тази година заради предстоящите европейски избори.

"Ако няма външен фактор, който да ускори проблемите, повечето от политиците в Европейската комисия, биха изчакали развитието на изборите и биха избегнали взимането на окончателни решения".

Според госта случилите се до момента процеси за еврото са успешни.

"Много от нещата, които се случиха в Европа и еврозоната, се дължат на еврото. Имаше и много предизвикателства, но до голяма степен те се дължаха на колебливи политически решения".

Дацов изрази мнение, че нова рецесия през тази или следващата година е неизбежна.

"Ясно е, че нова икономическа криза ще настъпи. Всеки, който се занимава с предвиждане на икономически цикли, вижда, че позитивните за момента продължават между 5 и 10 години. Имайки предвид, че Европа излезе от предната криза 2010 - 2011 г., очакванията за достигане на икономическия връх през 2018-2019 г. са напълно естествени, както и тези за последващото настъпване на нова рецесия".

Кризата обаче едва ли ще е финансова, посочи той.

"Финансовият сектор навсякъде по света, независимо от политиката на централните банки, изглежда по-устойчив като цяло, отколкото през 2008 г., така че едва ли криза ще дойде от него".