Европейската комисия одобри в петък предложеното за придобиване на IHS Markit от S&P Global на стойност 44 млрд. долара.

"S&P Global и IHS Markit са лидери на стоковите и на пазарите за финансови данни. Без средства за защита сливането би ограничило достъпа на клиентите до някои конкурентни и надеждни данни, които са от съществено значение за осигуряване на справедливост на физическите сделки и финансовите пазари. С това условно одобрение проблемните припокривания в оценките на цените на стоките, а също и в областта на идентификаторите и индексите на заемите са напълно премахнати и са в полза на конкуренцията", посочи изпълнителният вицепрезидент на комисията Маргрете Вестагер.

Европейският регулаторен орган беше загрижен, че придобиването ще намали конкуренцията и ще доведе до покачване на цените на пазарите за оценки на цените, идентификатори на заеми, информация за пазара на кредити с ливъридж и индекси на заемите с ливъридж.

Предложените средства за защита, които доведоха до одобрение, включват продажба на услугата за информация за цените (OPIS) на IHS Markit, както и продажба на редица бизнеси с финансови данни и инфраструктура на S&P.