За последните 10 години добивите на петрол в западен сибир са намалели с 10%. Това става ясно от доклад на компанията Vygon Consultin. Според данните, ако не се предприеме нещо спешно, ежегодно намаляването на добивите на петрол ще е в границите на 2-3%, а до 2014 година общият спад ще достигне 17%.

Една от причините за намаляването на петрола е нахлуването на вода в пластовете с енергийната суровина. Още от времената на СССР е прието да се поддържа налягането в петролните пластове като се използва вода, но това днес води до намаляване на петрола в извличаната субстанция до 11% от общото количество.

Точно заради това производителността на добивите от петролните полета в западен Сибир е намаляла с 36% за последните 10 години.

В Източен Сибир има още перспективни находища, но за да бъдат разработени трябват сериозни инвестиции и западни технологии. И двете засега липсват на Русия, се казва още в доклада. Това важи и за петролните залежи в Арктика и по Черноморския шелф.

Едно от възможните решения е създаването на съвместни със западни компании предприятия за извличане на петрол от нови находища. Но заради санкциите на САЩ и ЕС това не е възможно.