На свое заседание, проведено днес - 26.06.2018 г, Съветът на директорите на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД не прие подаденото от Петър Илиев заявление за освобождаването му от длъжност като изпълнителен директор на "Национална Електрическа Компания" ЕАД, съобщиха от холдинга.


Изпълнителният директор на НЕК депозира оставката си в деловодството на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД миналата седмица.

В съобщението на компанията тогава не се посочваха мотиви за решението му. Оставката дойде на фона на поредица скандали, в които бе замесено името на Илиев.

В последните седмици ръководството на НЕК беше обвинявано от едрия бизнес за високата цена на тока за фирмите на свободния пазар.

Сериозно напрежение имаше и заради обявен търг за продажба на електроенергия, чиито условия бяха променени и предизвикаха съмнения за корупция и игра "на тъмно" в полза на определен играч.