Четири бранша са особено рискови за укриване на доходи - търговията на едро, консултантските и рекламните бизнес услуги, строителството и търговията на дребно. Това съобщи за „Класа“ Йорданка Кондарева, зам.-директор на дирекция „Управление на риска“ в НАП.
В строителството за година хазната губи средно по 42,462 млн. лв. само от неправомерно прехвърляне на право на строеж от собствениците на земя в полза на строителите, които пък се задължават да изградят жилища или офиси. Договорите се оформят нотариално, като почти винаги съществува и друго допълнително споразумение между предприятията и физическите лица.
Рискова категория са и чуждестранните лица, които купуват у нас недвижими имоти за лично ползване. В много случаи те получават неправомерно данъчен кредит, заявявайки, че това са бизнес офиси.
Данъчните наблюдават и случаите, при които не се начислява данък при източника, т.е. когато българско юридическо лице изплаща доход на чуждестранно юридическо лице. В близо 50% от случаите се „забравя“ да се начисли необходимият налог.
„През 2010 г. такива са около 200-214 лица, като загубите за бюджета възлизат на около 1,2 млн. лв., но ние правим редовно ревизии и ги облагаме“, уточни Йорданка Кондарева.
По думите й, друг пример за заобикаляне на данъчните закони е, когато физически лица притежават гори или нерегулирани земи. Често те отдават под наем имота на кооперации и декларират приходите си като доход от горско или земеделско стопанство, а не като приходи от наем.
През 2011 г. редица рискови браншове ще бъдат разглеждани под лупа от приходното ведомство.
Сред тях например са групите алпинисти, които санират сгради. Сега те масово не издават касови бележки за извършена дейност. При тях рискът е два вида – едните групи са регистрирани, но укриват част от оборота, а други работят изцяло в сивата икономика.
И през тази година в програмата за спазване на законодателството са заложени обмен на информация с ИА „Автомобилна администрация“, съобщиха от дирекцията за управление на риска.
Данъчните са установили, че през 2010 г. около 88% от автомобилните инструктори имат нарушения по данъчното законодателство.
Относителният дял на укритите приходи възлиза на 65%, като потенциалната щета за бюджета през 2010 г. е 3,61 млн. лв. След анализ на различните случаи на данъчни измами изпъкват примери като отчитане с около 69% по-ниска цена на курсовете или 100% укриване на приходите от тях.
Данъчните инспектори отчитат рязък скок на декларираните доходи и след като са посетили кабинети на акушер-гинеколози. Докато през 2006 г. средният доход на един лекар е 8185 лв., в края на 2009 г. същият брой гинеколози са вписали в данъчните си декларации средно 14 986 лв. „Рискът продължава да съществува, като се имат предвид видът на услугите и икономическата обстановка. В този показател се отчита нарастване на цените, както и на броя на пациентите, тъй като се увеличават раждаемостта и броят на специфичните заболявания. Затова предполагаме нарастване на риска и увеличение на загубите за бюджета през 2010 г. с 12% - от 3,240 млн. лв. на 3,617 млн. лв.“, обясни Йорданка Кондарева.