Очаква се срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка за този район да бъде удължен, съобщи БТА.
В Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ днес бяха отворени 11 оферти на участници в обществената поръчка избор на проектни мениджъри по проект "Енергийно обновяване на българските домове" по схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" по оперативна програма "Регионално развитие". Заседанието на комисията беше открито. Фирмите са кандидатствали за 7 района - за мениджъри в Северозападен район, Северен централен район, Североизточен район, Югозападен район, Южен централен район, Югоизточен район, както и за София.
Председателят на тръжната комисия Андрей Дилов от дирекция "Обществени поръчки" в МРРБ предположи, че срокът, в който ще може да се подават оферти за Северозападния регион, заради липсата на интерес от компаниите, ще се удължи с до 30 дни. 
До 45 дни ще се оповестят ценовите оферти на допуснатите кандидати. Критериите за избор на фирмите са базирани на икономически най-изгодна оферта като се включват технически показатели и цена. Общата стойност на поръчката е 3 613 000 лв. без ДДС - за седемте района. Продължителността на договора е 32 месеца.
Основна работа на проектния мениджър е да подпомага сдружаването на собствениците на жилища, които ще кандидатстват за еврофинансиране за саниране. Компаниите ще се занимават с обследване за енергийната ефективност и с оценката на съответствието на част "Енергийна ефективност" от инвестиционните проекти.
От комисията обясниха, че половината от стойността на инвестиционните проекти ще е за сметка на собствениците, другата ще е безвъзмездна помощ. Безвъзмездно за хората ще е пълното енергийно и общотехническото обследване.