Китайската централна банка е разрешила на компанията Фич бохуа (Fitch Bohua), която е изцяло под контрола на американската корпорация Фич рейтингс (Fitch Ratings), да работи на китайския пазар за определяне на кредитни рейтинги, предаде ТАСС.

Компанията ще може да прави оценка на определени облигации на междубанковия пазар на дългови ценни книжа в Китай.

Централната банка уточнява, че допускането на Фич до пазара в Китай е част от споразумението по първата фаза на търговската сделка между Пекин и Вашингтон.

Фич става втората чуждестранна корпорация, която получава достъп до китайския пазар за кредитни рейтинги. Миналата година това бе разрешено на Ес енд Пи глоубъл (S&P Global).

Фич, Ес енд Пи и Мудис (Moody's) образуват "голямата тройка" на международните рейтингови агенции.