Турция трябва да изплати 179 милиарда долара външен дълг до юли 2019 година, който се равнява на почти на една четвърт от годишния брутен вътрешен продукт на страната, е пресметнала американската банка JPMorgan, цитирана от Ройтерс. Това може да доведе до рязко свиване на икономиката, която е изпаднала в криза.

Голяма част от платимия дълг, около 146 милиарда долара, e натрупана от частния сектор и най-вече от банките. Правителството трябва да изплати дълга или да разсрочи плащането на 4,3 милиарда долара, а компаниите от частния сектор да поемат останалата част, уточняват от JPMorgan.

Въпросът стана особено актуален, след като турската лира се срина с 40 процента през тази година заради политическата намеса във валутната политика и спора със САЩ около задържането на американски пастор от Турция.

Сривът на валутата засили страховете, че компаниите могат да срещнат трудности при изплащането на валутния дълг, както и за влиянието върху акциите на европейските банки, които имат бизнес с Турция.

Експертите уточняват, че натрупаният от Турция външен дълг като процент от брутния вътрешен продукт се приближава до рекордния максимум непосредствено преди финансовата криза от 2001-2002 година.

"Необходимите финанси за следващите 12 месеца са големи и достъпът до пазара стана проблематичен", се посочва в информацията на американската банка.

Според изчисленията на JPMorgan, които се основават на данните на централната банка на Турция, до края на 2019 година страната трябва да върне 32 милиарда долара. Падежите на по-големите суми са през септември, октомври и декември.

Международните банки вероятно поне частично ще намалят бизнеса си в Турция и разсроченото плащане на главницата може да се окаже предизвикателство за някои от тях, посочват експертите.

При все това, те разполагат с достатъчно външни активи, за да покрият валутните задължения. Около 47 милиарда от платимия дълг са търговски кредити, които относително лесно могат да бъдат разсрочени, допълва американската банка.

Има риск обаче Турция да не успее да постигне разсрочване на външен дълг от 108 милиарда долара до юли 2019 година.