През второто полугодие на 2018 година са изтеглени от обращение около 262 000 фалшиви евробанкноти или по около 44 000 броя на месец. Това е с 13,0% по-малко в сравнение с първото полугодие и с 27,8% по-малко в сравнение с втората половина на 2017 година, се казва в доклад на Европейската централна банка.

Вероятността от получаване на фалшиви банкноти е в действително много малка, тъй като броят на фалшификатите остава много нисък в сравнение с броя на истинските банкноти в обръщение, което нараства постоянно с темпове, превишаващи растежа на БВП на еврозоната, откакто беше въведено еврото.

През 2018-а година броят и стойността на евробанкнотите в обръщение нараснаха съответно с около 4,0% и с 3,7%. Сега в обращение има над 22 милиарда евро банкноти с обща стойност от около 1,2 трилиона евро.

През второто полугодие на миналата година банкнотите с номинал от 20 и от 50 евро продължават да бъдат най-фалшифицирани, като представляват над 80% от всички фалшификати.

Повечето фалшификати (или цели 96,7%) са открити в страните-членки на еврозоната. Останалите открити фалшиви банкноти са разделени между държавите-членки на ЕС, които обаче са извън еврозоната (или 2,2%) и други части на света (или 1,1%).