От днес потребителите и дружествата в ЕС извън еврозоната се радват на по-евтини презгранични плащания в евро, съобщи Европейската комисия.

По действащите досега правила за предприятията и лицата, живеещи в държави от еврозоната, нямаше разлика дали ще извършват преводи в собствената си държава или в друга от еврозоната. С новите правила презграничните плащания в евро в държавите извън еврозоната - България, Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия и Швеция - вече са на същата цена като вътрешните плащания. Ако например български потребител реши да изпрати евро в чужбина, от днес той плаща такса, равна на таксата за превод в лева на територията на България. Така гражданите от страните, които не са в евро клуба, ще се възползват от предимствата на единния европейски пазар, които досега имаха потребителите в еврозоната.

Таксите за презграничните плащания в евро ще бъдат или много ниски, или нулеви, се посочва в съобщението.

Европейската комисия ще следи прилагането на тези правила в усилията да създаде по-добър и по-евтин достъп до финансови услуги за потребителите. През април 2020 г. ще започне прилагането на допълнителни разпоредби, които ще позволят на потребителите от ЕС да сравняват таксите за превалутиране при плащане с карта в друга парична единица на ЕС.