Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на фирмите пада на годишна база през септември с 0.04 пр.п. до 0.06 процента, съобщава БНБ. Лихвата по депозитите на бизнеса в евро падат на годишна база с 0.07 пр.п. до минус 0.02 процента.

Средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове се понижава с 0.03 пр.п. до 0.14 процента, а по тези в евро - с 0.02 пр.п. до 0.16 процента. В сравнение с август 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро спадат с 0.01 процента.

През септември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса в размер до един милион евро, договорени в левове, се повишава на годишна база с 0.21 пр.п. до 4.23 процента, а по тези, договорени в евро, намалява с 0.37 пр.п. до 2.66 процента.

Средният лихвен процент по кредитите на бизнеса, с размер над един милион евро, договорени в левове, се понижава с 0.01 пр.п. до 3.64 процента, а по тези, договорени в евро - с 1.02 пр.п. до 2.01 процента.

През септември 2019 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове, вземани от домакинствата, се понижава на годишна база с 0.18 пр.п. до 8.24 на сто, а по тези в евро - с 0.56 пр.п. до 4.51 на сто. При жилищните кредити в левове той спада с 0.34 пр.п. до 2.98 процента , а по тези в евро - с 0.96 пр.п. до 3.44 процента