Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува информация за процеса на работата, свързан с искането на България от 18 юли 2018 г. за присъединяване към Единния надзорен механизъм /ECB/, т.нар. Банков съюз, чрез тясно сътрудничество, съобщиха от Българската народна банка.

Цялостна оценка (преглед на активите и стрес тест) ще бъде проведена на шест банки. Очаква се оценката да започне през ноември 2018 г., а резултатите да бъдат публикувани през юли 2019 г.

Българската народна банка съдейства на ЕЦБ за осъществяване на съответната дейност.

Присъединяването към Банковия съюз е задължително условие пред България, за да може страната да кандидатства за приемане в "чакалнята за еврото" и след това в Еврозоната. Според приетите от правителството условия България ще се присъедини едновременно в ECB и ERM II, но трябва да покрие условията за това.