Народното събрание ратифицира изменение на Споразумението между правителството на България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на офис на Световната банка в България.

В доклада на комисията по бюджет и финанси се посочва, че споразумението е ратифицирано от Народното събрание със закон, обнародван в "Държавен вестник". То предвижда оказване на финансова подкрепа от българска страна за дългосрочно позициониране и функциониране на Офис на Световната банка за споделени услуги. Посочва се, че офисът за споделени услуги е открит на 18 юли 2019 г.

След стартиране на неговата дейност мениджмънтът на Банката е проявил интерес за позициониране на служители, работещи и в други области, освен първоначално предвидените в сектора на информационните технологии, което ще доведе до разширяване на спектъра на дейностите и услугите предоставяни от Офиса в София, се посочва в доклада.

По изчисления на Банката първоначалните инвестиционни разходи за разширяването на Офиса се очаква да възлязат на 515 хил. евро, които се предвижда да бъдат реализирани през 2021 г. Текущите разходи за недвижимо имущество за период от пет години за времето от 2021 до 2025 г. се очаква да бъдат в размер на около 713 хил. евро.