Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на март 2019 година са 10.212 млн. броя. На годишна база броят им намалява с 2.7 на сто, отчита Българската народна банка.

Общият размер на тези депозити e 75.733 млрд. лева и нараства с 8.6 на сто на годишна база.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на март 2019 г. са 596 хил. броя, което представлява спад от 4.6 на сто спрямо края на същия месец на 2018 г. В края на първото тримесечие на 2019 г. тези депозити са в размер на 23.365 млрд. лева като на годишна база те нарастват със 7.8 на сто.

В края на първото тримесечие на 2019 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.615 млн., като намалява на годишна база с 2.6 на сто. Размерът на тези депозити в края на март 2019 г. е 52.368 млрд. лева, като нараства на годишна база с 8.9 на сто.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на първото тримесечие на 2019 г. са 3.092 млн. броя и на годишна база те нарастват с 11.1 на сто. Общият им размер e 55.536 млрд. лева, като той се повишава на годишна база със 7.5 на сто.

Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на първото тримесечие на 2019 година са 151 хил. Броя и на годишна база те спадат с 1.1 на сто. Размерът на тези кредити е 33.367 млрд. лева, което представлява нарастване с 5.4 на сто на годишна база.

В края на март 2019 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличавана годишна база с 11.8 на сто като достига 2.941 млн. лв. Размерът им нараства на годишна база с 11 на сто, като достига 22.170 млрд. лева.