Текущата и капиталова сметка в платежния баланс на страната за февруари е положителна и възлиза на 537.2 млн. евро при излишък от 178.7 млн. евро за февруари 2018 г., съобщава Българската народна банка.

За януари - февруари 2019 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 705.2 млн. евро (1.2 на сто от БВП) при излишък от 55.6 млн. евро (0.1 на сто от БВП) за първите два месеца на миналата година.

За февруари 2019 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 416.2 млн. евро при излишък от 196.4 млн. евро за февруари 2018 г. За януари - февруари 2019 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 511.1 млн. евро (0.9 на сто от БВП) при излишък от 57 млн. евро (0.1 на сто от БВП) за януари - февруари 2018 г.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 121 млн. евро при отрицателна стойност от 17.7 млн. евро за февруари 2018 г. За първите два месеца на 2019 г. капиталовата сметка е положителна - 194.1 млн. евро (0.3 на сто от БВП), при отрицателна стойност от 1.4 млн. евро за същия период на 2018 г.

Финансовата сметка за февруари 2019 г. е положителна в размер на 654.9 млн. евро при положителна стойност от 418 млн. евро за февруари 2018 г. За януари - февруари 2019 г. финансовата сметка е положителна - 637.5 млн. евро (1.1 на сто от БВП), при положителна стойност от 296.9 млн. евро (0.5 на сто от БВП) за същия период на 2018 г.

Търговското салдо за февруари 2019 г. е отрицателно в размер на 111.1 млн. евро при дефицит от 241.5 млн. евро за февруари 2018 г. За януари - февруари 2019 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 192.2 млн. евро (0.3 на сто от БВП) при дефицит от 447 млн. евро (0.8 на сто от БВП) за същия период на 2018 г.

Износът на стоки през февруари е 2377.9 млн. евро, като се повишава с 466.8 млн. евро (24.4 на сто) в сравнение с този за февруари 2018 г. За януари - февруари 2019 г. износът е 4622.9 млн. евро (7.8 на сто от БВП), като нараства с 555.9 млн. евро (13.7 на сто) в сравнение с този за същия период на 2018 г.

Вносът на стоки за февруари 2019 г. е 2489 млн. евро, като нараства с 336.4 млн. евро (15.6 на сто) спрямо февруари 2018 г. (2152.6 млн. евро). За януари - февруари 2019 г. вносът е 4815.1 млн. евро (8.1 на сто от БВП), като се увеличава с 301.1 млн. евро (6.7 на сто) спрямо същия период на 2018 г. (4514.1 млн. евро, 8.2 на сто от БВП).

Салдото по услугите за февруари е положително в размер на 89.4 млн. евро при положително салдо от 107 млн. евро за февруари 2018 г. За първите два месеца на тази година салдото е положително в размер на 222 млн. евро (0.4 на сто от БВП) при положително салдо от 198.9 млн. евро за същия период на миналата година, информира БНБ.