Днес, 6 юни, се навършват 142 години от първата парична операция на Българската народна банка. Дейността на БНБ започва на тази дата през 1879 г. с "внасянето на една сума в размер на 8 687 043 лева, от които 2 000 000 лв. за капитал и резервен фонд, а остатъкът за безсрочен безлихвен влог. Още същия ден е била извършена първата операция от 1500 лв. срещу залог.

Учредена през 1879 г., БНБ е една от най-старите централни банки в света - тринадесета по реда на създаването си, с богата история и архив, посочват от БНБ.

Централната банка публикува на страницата си в Интернет данни от историческите си баланси. Това е извадка от годишните отчети на Банката, публикувани по повод 140-ата годишнина от основаването на Българската народна банка. С оглед на ключовата роля на централната банка публикуваните данни свидетелстват за цялостното състояние на финансовата система и стопанското развитие на България. Балансовите данни са публикувани на български и английски език и са обработени и структурирани в табличен формат. Това улеснява тяхната достъпност, съпоставимост, последваща обработка и употреба за аналитични и изследователски цели от представители на финансовата и академичната общност и от всеки с интерес към финансовата и стопанската история в България и по света.

От Централната банка са публикували информация за историята на централната си сграда. Тя започва на 29 март 1920 г. когато Управителният съвет на БНБ решава да купи място за постройка на ново банково здание, което да отговаря на нарастващите потребности в дългосрочна перспектива. Описани са етапите от строежа на сградата, нейните архитектура, художествена колекция и музейна експозиция. Освен историческите факти са публикувани и снимки и копия от оригинални документи, свързани със сградата.