Общо 4 839 поднадзорни лица дължат 1 203 986.29 лв. на Комисията за финансов надзор (КФН) за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г., дължими до 31 януари 2018 г. На интернет страницата на регулатора са публикувани списъците на длъжниците по параграф 1д, ал.3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).