Това е леко понижение спрямо прогнозата от есента, когато се очакваше показателят да достигне съответно 3,8 на сто и 3,6 на сто. Това сочат публикуваните днес зимни междинни икономически прогнози на Комисията, цитирани от БТА.

Институцията отбелязва, че българският икономически растеж е останал силен миналата година, като е достигнал 3,8 на сто благодарение на потреблението и инвестициите. По-високото потребление е подкрепено предимно от силното повишение на заплатите, свързано с голямото търсене на работна ръка на пазара, както и на повишението на заплатите в държавния сектор, се посочва в документа.

Според ЕК инвестициите са се възстановили миналата година особено в държавния сектор, тъй като поддържаните от ЕС инвестиционни програми са подкрепили държавните капиталови разходи. За тази година ЕК очаква силното вътрешно търсене да продължи да бъде основен двигател на икономиката, докато приносът на външния сектор се очаква да стане положителен едва през 2019 година.

Европейските средства ще продължат да подкрепят държавните инвестиции през 2018 година, а повишението на заплатите би трябвало да продължи да стимулира частното потребление, посочва Комисията, като допълва, че потреблението и инвестициите се очаква да продължат да поддържат растежа и през 2019 година.

Благодарение на по-високите цени на енергията и суровините, както и на по-високите административни цени на комуналните услуги инфлацията през 2017 е преминала на положителна територия, достигайки 1,2 на сто, след три години отрицателни стойности. За тази година ЕК очаква инфлацията да се повиши до 1,4 процента, а за догодина - до 1,5 на сто благодарение главно на световните цени на петрола.

Същевременно основната инфлация се очаква да се ускорява, тъй като разполагаемият доход на домакинствата, подкрепен от положителните тенденции на пазара на труда, насърчава търсенето.