Българска фондова борса-София (БФБ) отчете много успешна година и отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2017 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година нараства с 36% до 79 629 спрямо предишната 2016 г. 705 850 935 лв. e оборотът на БФБ-София като отбелязва ръст от близо 70% в сравнение с 2016 г.