Инж. Стоян Тошев е назначен за изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, съобщиха от ведомството. Той поема агенцията, след като досегашният директор инж. Филип Ковашки напуска поста по собствено желание.

Инж. Тошев е магистър по "Горско стопанство" от Лесотехническия университет. Започва работа в сектора като горски стражар в Държавно горско стопанство-София. През 2011 г. постъпва в Регионална дирекция по горите-София, като последователно заема различни длъжности в системата. От 2016 г. е заместник-директор на РДГ-София, а от месец май 2019 г. до момента е бил неин директор.

Той притежава и допълнителна квалификация, специализации и курсове в областта на спътниковите технологии в инвентаризация на горите, оценка на щети при природни бедствия, оценка на ловни трофеи и други.