Месо от животни, които не са били зашеметени преди да бъдат убити, каквато е ислямската практика за клане "халал", не може да бъде определено като биологично, реши Съдът на Европейския съюз, цитиран от ДПА.

Много мюсюлмани вярват, че за да бъде месото "халал" и приемливо за ядене от тях, животното не бива да бъде зашеметявано преди да бъде убито. Такива практики противоречат на стандартните правила за клане на животни. В това отношение еврейските практики за "кашер" наподобяват практиките за "халал", посочва ДПА.

През 2012 година френска асоциация за защита на животните за клане подаде иск да бъде забранено определянето като "биологично отглеждано" говеждо месо "халал", направено на кайма. Искът беше отхвърлен, което доведе до неколкократни обжалвания.

Тогава френският съд, който разглеждаше случая, се обърна към Съда на ЕС за помощ при интерпретирането на европейските закони. Според съдебното постановление определението за биологична храна трябва да е съобразено с "най-високи стандарти, особено що се отнася до хуманното отношение към животните".

"Научни изследвания показват, че предварителното зашеметяване е техниката, която най-малко противоречи на хуманното отношение по време на клането на животните", отбелязва съдът.

През септември главният адвокат Нилс Уал постанови обратното. В повечето случаи съдиите следват препоръките на главните адвокати, отбелязва ДПА