КЗК публикува свое решение ,с което налага глоба от 175 437 лева на фирма "Трейднет" Варна, собственост на семейството на Веселин Марешки. Това е 0.1% от обората й през 2017 година. Фирмата  се занимава с търговия с горива и стопанисва веригата бензиностанции в цялата страна. Самият Марешки не фигурира в управлението на фирмата, откакто е политик.

Нарушението ,което КЗК е констатирала е по член 36, ал. 4 от Закона за конкуренцията и засяга продажбата на значителни количества стоки на цени, по-ниски от разходите за производство или себестойност.

Жалбата е подадена от най-големите в бранша с горива у нас- "Лукойл България" ЕООД, "Еко България" ЕАД, "Нис Петрол" ЕООД, "Петрол" АД, "Синергон Петролеум" ООД, "Ромпетрол България" ЕАД и "ОМВ България" ООД. Компаниите са поискали и признаване на фирмата, свързана с Марешки в нарушаване и на други членове от закона, но това е отхвърлено от КЗК.

В изложението на вносителите на жалбата се казва, че от началото на дейността си на пазара на реализация на бензин и дизелово гориво на дребно до настоящия момент Веселин Марешки прави непрекъснати изказвания и коментари в публичното пространство, с които уронва доброто име на конкурентите си и най-вече въвежда в заблуждение потребителите относно реалните цени на бензина и на дизеловото гориво.

Според тях, свидетелство за това, че цените на "Трейднет Варна" ЕООД са под себестойността на продаваните горива, е и фактът, че в отговор на тази нелоялна ценова кампания намаляват цените си единствено конкурентите в непосредствена близост до обекта, поради силния натиск и риска от загуба на клиенти. Дори веригите бензиностанции с развита дистрибуционна мрежа и възможност за икономии от мащаба не могат да си позволят рентабилно да понижат цените на територията на целия град.

В своето становище фирмата "Трейднет"посочва, че ценовата й политика като краен ефект е благоприятна за потребителите, т.е. те получават облаги от разхоодориентирания модел на ценообразуване. Друг съществен момент според ответното предприятие в случая е, че пазарното положение и потенциал на "Трейднет Варна", както и прилаганата от дружеството ценова политика не позволяват търсенето да се изкриви до такава степен, че да доведе до съществени размествания на пазара. Всеки един от искателите е със значителен пазарен дял, за разлика от "Трейднет Варна", който е в пъти по-малък участник. Твърде малка е възможността нов участник да може да ценообразува под разходите за реализация за достатъчно дълъг период от време, за да засегне съществено пазарното положение на останалите участници.

Решението на КЗК подлежи на обжалване в 14-дневен срок.