Цените на електроенергията в Европа през третото тримесечие (Q3) на настоящата година се повишават спрямо предходните две тримесечие, след като и търсенето се възстанови след значителния спад от края на първото тримесечие, когато Световната здравна организация обяви пандемията от коронавируса на 11 март 2020 година и много страни обявиха ограничителни мерки. Това констатират в последните си два доклада за състоянието на сектора и ценовите нива на пазара на електроенергия в Европа за третото тримесечие (периода юли-септември) на настоящата година от специализираната британска компания ЕnAppSys.

Средната цена на системата през Q3 беше £35.56/MWh, доближавайки се до £36.56/MWh през третото тримесечие на миналата година и значително по-висока от £29.00/MWh през първото тримесечие и £24.98/MWh през второто тримесечие на тази година, когато търсенето е било по-ниско и е имало свръхпредлагане с т.нар. по-малко тесни периоди.

3e-news.net

Отделните страни, според експертите на компанията, са се възстановявали по различен начин от коронавирусната пандемия. Холандия, Германия и Испания са възобновили обичайните си нива на търсене, докато Гърция, изглежда се е стабилизирала още през второто тримесечие.

Търсенето на електроенергия в някои страни отново започва да се променя, отчасти поради началото на втората вълна на Covid-19 и ограниченията, наложени за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на вируса.

В сравнение с третото тримесечие на 2019, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и изкопаемите горива се увеличават съответно с 3% и 1%, докато ядрените отчитат 17% спад, отбелязват от ЕnAppSys. Общото количество от ВЕИ достигна 252.4TWh през третото тримесечие на 2020, което е най-високото, откакто се отчитат тези данни. Това до голяма степен се дължи на високите нива както на хидроенергията и на слънчевите мощности през третото тримесечие на годината - съответно 106.5 TWh и 43.9 Twh и при относително високи нива на вятъра.

Най-голям е делът на хидроенергията - 42.2 %, а на второ място остава енергията от вятър - с 30.5%. Това означава, че именно хидроенергията и вятърът да са доминиращите доставчици на възобновяема електроенергия.