Средните цени на дребно на млечните продукти в България през 2018 г. ще бъдат с около 2-4% по-високи отколкото през 2017 г., сочи анализът за ноември на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) към Института по аграрна икономика.

По информация на САПИ цените на дребно на основните млечни продукти от началото на годината са се увеличили с около 2%. Това се дължи основно на ръста на другите разходи, калкулирани в стойността на млечните продукти, докато цените на суровото мляко остават около и малко под нивата от 2017 г. 

Най-значително според САРА се очаква да бъде увеличението при цените на дребно на киселото мляко и изварата, като те ще стигнат съответно 2,2 лв./кг и 4,4 лв./кг.

Наблюдаваното увеличение при цените се дължи основно на по-голямо нарастване при ниския ценови сегмент от млечните продукти, където увеличението е с около 8-10%.

Предвижданията са цените на суровото мляко през зимните месеци да нарастват заради по-слабото предлагане и по-високите разходи. Очаква се този тренд да смени посоката си след пролетта, като основните рискове са климатични проблеми, засягащи фуражите и застой в потреблението, което да смъкне цените.