За поредна година данните за 2020 г. показват стабилни търговски взаимоотношения между САЩ и България, както и възможност за развитие. Инвестициите на САЩ в България възлизат на 608 милиона долара (спад от 756 млн. долара през 2019 г.), а на България в САЩ - на 48 милиона долара (ръст спрямо 30 млн. долара за 2018 г.).

Пряко заетите в американски компании у нас са 9653 души, а български компании са наели 281 души в САЩ.

Това показва изследване на Американската търговска камара към ЕС (AmChamEU) и Търговската камара на САЩ, включено в новия доклад "Трансатлантическата икономика 2022 г."., съобщиха Американската търговска камара в България.

По отношение на търговията, САЩ са изнесли за България стоки в размер на 375 млн. долара. Прекият дял на американските стоки, внесени в страната ни, е 1,3 на сто, като делът им нараства до 3,4 на сто, когато се изключи вътреобщностната търговия в ЕС.

От друга страна, изнесените от България за САЩ стоки са на стойност 848 млн. долара и така САЩ получават 2 на сто от целия износ на страната ни за света. Този дял нараства до 6,2 на сто, когато към него се изключи и вътреобщностната търговия в ЕС.

И при двата показателя - "Внос от България за САЩ" и "Внос в САЩ от България", се наблюдава намаляване на абсолютната стойност на износа от двете страни и увеличение на процентния дял на съответните стоки в структурата на вноса им.

Изнесените стоките с най-голям дял от САЩ за България са: машини и оборудване (133,6 млн. долара), компютри и електроника (55.3 млн. долара), минно оборудване (31.9 млн. долара), транспортно оборудване (30,4 млн. долара) и електронно оборудване и части (17,2 млн. долара).

Наблюдава се разместване в структурата на вноса от САЩ, като вече химически и петролни продукти не са сред Топ 5, както бяха през 2021 г., а преобладават вносът на електроника, части, оборудване. Нов компонент е минното оборудване.

България изнася за САЩ предимно: компютри и електронно оборудване (137,9 млн. долара), химически продукти и изделия (127,3 млн. долара), зърно (95.1 млн. долара), машини и оборудване (85,7 млн. долара.), електронно оборудване и части (61,1 млн. долара)

Прави впечатление разместване в структурата на водещите пет сектора на българския износ за САЩ. Отпаднали са "Текстил и аксесоари" (86,2 млн. долара за 2019) и петролни продукти (73,4 млн. долара за 2019 г.) и "друго производство" (с обем от 85,5 млн. долара за 2020 г.), но пък присъстват износ на зърно от България.

Сред американските щати, които най-много изнасят за България са Калифорния (93.2 млн. д.), Тексас (57,3 млн. д.), Ню Йорк (20,4 млн. д.), Айова (18,5 млн. д.) и Невада (18,5 млн. д.).

Щатите, от които България най-много внася, са Калифорния (70,7 млн. д.), Мисури (66,5 млн. д.), Ню Йорк (65 млн. д.), Северна Каролина (63,2 млн. д.) и Ню Джързи (48.4 млн. д.).

По отношение на услугите, САЩ са изнесли за България в размер на 362 млн. д. (спад от 354 млн. д. за 2019 и от 481 млн. д. за 2020 г.), докато България е изнесла услуги за САЩ в размер на 396 млн. д. (ръст спрямо 303 млн. д. за 2019 г. и спад 577 млн. д. за 2018 г.).

Докладът за 2021 г. показва, че трансатлантическата икономика и партньорството между Европейският съюз и Съединените американски щати е най-голямата икономика в света. Тя генерира около 5,5 трилиона евро (6 трилиона щатски долара) от продажби на година. Това число съответства на половината от световното лично потребление. Няма друг регион по света, който да е привлякъл повече инвестиции, идващи от САЩ (ПЧИ), от Европа. От началото на десетилетието Европа е привлякла 62,6 на сто от всички американски инвестиции по света.

През 2021 г. трансатлантическата търговия със стоки достига 1 трилион евро (1,1 трилиона долара). Потокът на ПЧИ от САЩ в Европа нараства до 230 милиарда евро (253 милиарда долара), докато приходите на американските компании в Европа се изчисляват на около 272 милиарда евро (300 милиарда долара), което е 2,7 пъти повече от приходите, получени в цяла Азия.

Изследването е направено по независим начин от Даниъл Хамилтън и Джоузеф Куинлан от Института за чуждестранна политика, факултет за модерни международни изследвания към университета "Джонс Хопкинс" в САЩ. Проучването е подкрепено от Американските търговски камари в Дания, Финландия, Гърция, Ирландия, Люксембург и Швеция.