Голяма е вероятността "Булгаргаз" да поиска намаление на цената на природния газ от април. Условието това да се случи е да се запазят сегашните нива на мазута и газьола. Това каза пред журналисти изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов след днешното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, където се обсъждаше цената, по която общественият доставчик ще продава природен газ за първото тримесечие на 2019 г.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" посочи, че от около месец има спад на цените на петрола от над 70 долара до под 60 долара за барел.

"Клиентите, с които "Булгаргаз" има договор, със сигурност ще закупуват природния газ на по-ниска цена, но да се ангажирам с точна цифра е много рано", добави Николай Павлов.

"Булгаргаз" предложи на 10 декември на КЕВР да утвърди цена на природния газ за първо тримесечие на 2019 г. в размер 44.80 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за четвъртото тримесечие на 2018 г. (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената цена е по-висока с 3.51 процента или 1.52 лв./MWh.

На днешното открито заседание в Комисията нямаше възражения относно предложената от обществения доставчик цена.

Окончателното решение каква ще бъде цената на природния газ за първо тримесечие на 2019 г. ще бъде взето на закрито заседание на КЕВР на 28 декември от 10.00 часа, съобщи председателят на регулатора Иван Иванов.