Всеки четвърти анкетиран от Националния център за парламентарни изследвания (27%) смята, че България приоритетно трябва да развива ядрена енергия, която и към момента е с втория най-значим дял на производство у нас. 36 на сто от българите подкрепят развитието на фотоволтаичната енергия у нас.

Сред другите видове първична енергия, които трябва да се развиват, българите смятат, че най-добре е това да са ВЕЦ-овете (25%) и вятърната енергия, която също се подкрепя от всеки четвърти запитан.

В проучването на Националния център за парламентарни изследвания са участвали 1000 респондента, навършили пълнолетие, а анкетата е осъществена направена през септември тази година.


 Всичко за резултатите от проучването можете да намерите на 3е-news.net >>


Мнозинството от пълнолетните български граждани (62%) подкрепят развитието на ядрената енергетика в България като цяло. Тази позиция е най-ясно изразена сред респонденти, защитаващи тезата, че България може да бъде енергийно независима, която, обаче, не се подкрепя от по-младите респонденти, хората, живеещи в столицата, необразованите и ромите.

Над половината от пълнолетните жители на страната одобряват изграждането на АЕЦ "Белене". Най-голяма подкрепа регистрираме сред хора с висока информираност по въпроси, свързани с енергетиката, привържениците на тезата за енергийната независимост на страната, респонденти на възраст над 50 години, хора с висше образование, поясняват анализаторите.

По-голямата част от посочилите, че България трябва да оптимизира използването на собствените си ресурси, одобряват:

  • изграждането на нови мощности на АЕЦ "Козлодуй";
  • изграждането на АЕЦ "Белене".

Сходни са нагласите на българите и по повод на проведеното от 3eNews проучване съвместно с агенция "Тренд", според което по-голямата част от българите подкрепят развитието на ядрената енергетика у нас.

Екологично чист ток, но на приемлива цена

Почти 72% от анкетираните очакват екологично чистата енергия да не е по-скъпа от тока, които произвеждат другите централи. Едва 14% от интервюираните са изразили съгласие с това, че цената на електроенергията, произведена според най-високите екологични изисквания, би трябвало да е по-висока. Сред тях по-често има хора със средни доходи на домакинствата, с висше образование, живеещи в София. В същото време, когато става въпрос за възобновяеми източници на енергия, резултатите показват, че преобладаващата група от интервюираните изразяват предпочитанията си към соларната енергия - 44% са посочили соларните паркове и фотоволтаици като източник, който в най-голяма степен отговаря на екологичните изисквания. На второ място, значително по-рядко е посочена ядрената енергия (15%) и ветрогенераторите (15%).