Европейската комисия представи своя окончателен доклад по програма CASP за Координираните дейности за осигуряване на безопасността на продуктите с цел Защита на потребителите в Европа. В него са показани резултатите от прегледа и изпитванията на широк набор от продукти в съответствие с приложимите европейски стандарти, съобщиха от офиса на ЕК у нас, предаде БТА.

Изпитванията са извършени в акредитирани лаборатории в държавите членки на Европейския съюз, като е бил извършен преглед за нитрозамини в детските играчки, безопасност на домашно оборудване за игри на открито, бебешки легла тип гнездо, бебешки кошчета, спални чували, кабели, малки кухненски готварски уреди и детски седалки за автомобил. Специално внимание е било отделено на онлайн продажбите на бижута, които могат да съдържат опасни метали.

Според общите резултати от изпитванията на 686 проби от продукти в седемте категории, 355 от 507-те изпитани продукта не отговарят на поне едно от изискванията, посочени в плановете за изпитване. От тях 30 продукта са оценени като представляващи сериозен риск, 47 - с висок риск, 26 - със среден риск и 148 - с нисък риск.

Общите резултати от проучването показват, че 70 на сто от проби не отговарят на изискванията, а 30 на сто от проби отговарят на изискванията.

Във всяка от категориите съотношенията са различни. В категория детски играчки са изследвани балони, боите за рисуване с пръсти и гумените играчки, които са популярни сред децата са анализирани 220 проби. В 80 на сто от тях са открити нитрозамини /нитрозамините и нитрозируемите вещества са канцерогенни химични съединения и могат да бъдат опасни, особено ако присъстват в играчки за малки деца/, а на изискванията отговарят 20 на сто.

В категорията Домашно оборудване за игра на открито съотношението при 61 проби е 79 на сто на тези, които не отговарят на изискванията към 21 на сто към тези, които отговарят. Тъй като много родители купуват катерушки, люлки и къщи за игра за децата си е от съществено значение да се закупува оборудване за игри, което отговаря на изискванията на ЕС за безопасност. Интерактивните играчки са все по-популярни на европейския пазар. Използването на такива продукти и неправилното им сглобяване и монтиране обаче представляват рискове за децата при игра, като заклещване, удушаване, изкълчване или падане от оборудването.

Бебешките легла тип гнездо, бебешките кошари и спалните чували са сравнително нови и много популярни продукти, които предлагат преносими и гъвкави решения, които често не се предоставят от по-традиционните продукти. Като се има предвид уязвимостта на крайните потребители - деца в много малка възраст - и важността на осигуряването на безопасни условия на сън, органите за надзор на пазара са изразили желание да се обърне специално внимание на тези продукти. В категорията - 97 на сто от пробите не отговарят на изискванията, а 3 на сто - отговарят.

С използване на детски столчета за кола се повишава безопасността на децата при пътуване с кола. Поради задължителната им употреба в рамките на ЕС през годините се отчита сериозен спад в броя на децата, загинали при пътни инциденти. Въпреки тази положителна тенденция пътните катастрофи все още са най-честата причина за смърт при децата, поради което ОНП решиха да се съсредоточат върху тази продуктова категория в рамките на CASP 2020. Детските седалки за автомобил са задължителни в цяла Европа. В тази специфична категория са анализирани 7 проби, при които 43 на сто не отговарят на изискванията, а 57 на сто - не.

Макарите с кабели и разклонителите за кабел се срещат в домовете в цяла Европа и затова е изключително важно да се купуват продукти, които отговарят на изискванията на ЕС за безопасност. При анализа на 70 проби в категория Кабели, съотношението на продуктите, които отговарят на изискванията и тези, които не, е 23 на сто към 77 на сто.

В категорията Малки кухненски готварски уреди обект на изследванията са били минифурните, фритюрниците, скарите и тостерите, които се срещат в домакинствата в цяла Европа. От тези продукти са анализирани 89 проби, при които съотношението на 63 на сто, които отговарят на изискванията за безопасност и 37 на сто - не.

Поради нарастващия дял на електронната търговия при продажбите на потребителски продукти е направен анализ на 179 проби в рамките на подпроекта CASP Online 2020, насочен към онлайн покупките. По-конкретно са били направени проверки за опасни метали в бижутата. Изпитванията са били извършени в акредитирани лаборатории в държавите-членки на ЕС, и е бил извършен преглед на широк набор от бижута в съответствие с приложимите европейски стандарти. От пробите, 37 на сто не са отговорили на изискванията, а 63 на сто - са отговорили.

Органите за надзор на пазара /Комисията за защита на потребителите в България/ са приели необходимите мерки въз основа на извършените оценки на риска и за общо 26 продукта са направени уведомления в портала Safety Gate, за да споделят съответната информация с други органи за надзор на пазара, потребители и стопански субекти.