Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви пред парламентарната енергийна комисия, че повечето от получените в министерството 165 жалби са свързани със столичното парно.

По-късно от Министерството на енергетиката съобщиха, че ще извършат извънредна проверка на "Топлофикация София" ЕАД и на шест от компаниите, които извършват дялово разпределение на топлинната енергия в София.

В рамките на 15 дни ще бъдат проверени топлофикационното дружество и "Техем Сървисис" ЕООД, "Бруната" ООД, "Нелбо" АД, "Термокомплект" ООД, "Топлоконтрол" ООД, "МХ Елвеко" ООД, съобщи Министерството на енергетиката.

Намерението е да установи как всички тези дружества извършват дяловото разпределение на топлинна енергия.

Министърът на енергетиката е препоръчал на Асоциацията на топлинните счетоводители нов срок за изпращане на възражения/рекламации във връзка с получените изравнителни сметки - до 30 септември 2020 г. включително (този срок изтече на 31 август). Причината за това са постъпилите в МЕ сигнали от клиенти на топлофикационни дружества за забавени изравнителни сметки - предоставени от топлинните счетоводители след нормативно установения срок 15 юли 2020 г.

"Да бъде дадена възможност на потребителите, които се чувстват засегнати по някакъв начин от целия този процес или които имат съмнения по отношение на отчетите, които са им предоставени, те да имат възможност да възразят и да искат нов отчет не до 31 август, така, както предвижда нормативно установеният ред, а препоръката е в посока този срок да бъде удължен до 30 септември 2020 година", каза Петкова, цитирана от БНР.

Също по БНР омбудсманът Диана Ковачева поясни, че ще бъдат преразгледани съобщенията към фактурите, за да е ясно какво точно дължат гражданите.

"За мен беше изненадващо, че "Топлофикация София" отхвърли всички обвинения за това, че причината за неясните фактурите са при нея. Те се позоваха на общи условия, на това, че КЕВР определя правилата, КЕВР от своя страна също не се съгласи, че вината е при тях. Не е ясно кой е виновен за неясните фактури", подчерта Диана Ковачева.

"Информацията трябва да бъде реорганизирана, не смятам, че трябва да бъде опростявана от гледна точна на това да бъде пропускана, напротив на хората се дължи пълна информация, но тя трябва да бъде поднесена по начин, който да е ясен и разбираем, което не е в случая", допълни Ковачева.