От "Топлофикация Перник" АД разпространиха съобщение до медиите, според което се очаква съвсем скоро тяхното инвестиционно предложение за изгаряне на РДФ и биомаса в производството на електрическа и топлинна енергия, да бъде одобрено.

"Топлофикация Перник" АД са подали своето инвестиционно предложение, в което заявяват намерение да изгарят биомаса, РДФ и шисти. От дружеството обявиха, че през този период тече сериозна кореспонденция с РИОСВ - Перник, като от държавния орган са изискали да се изготви здравна оценка от внедряването на проекта.

Изпълнителният директор на "Топлофикация Перник" АД съобщи, че оценката на здравните власти за осъществяване на проекта е положително и в момента подготвят писмо, с което да информират РИОСВ - Перник за това.

Ръководителят на дружеството инж. Любомир Спасов обясни, че според направения детайлен анализ за оценка на ефекта от начинанието, внедряването на новите горива в енергийния микс на "Топлофикация Перник" АД ще окаже благоприятно влияние върху финансите на дружеството, като заедно с това ще допринесе за чувствително подобряване на екологичните показатели за изпусканите емисии в атмосферния въздух, което ще бъде осезаемо и за живеещите на територията на Перник и околните населени места.

Ако думите на инж. Спасов са верни, с осъществяване на проекта на дружеството, перничани ще могат да се радват на по-чист въздух, от което качеството на живот в района би трябвало да се подобри.