Топлофикациите в Сливен, Перник и Враца излязоха със своя ясна позиция относно исканото увеличение на услугата за новия отоплителен сезон.

Ето какво пишат те:

От "Топлофикация Сливен" ЕАД непрекъснато следим информацията в медиите, която се публикува за всичко свързано с областта на енергетиката. През вчерашния ден в обществото се зароди сериозна дискусия по повод исканите от топлофикационните дружества нови цени на топлинната енергия. Смятаме, че в навечерието на великденските празници някой се опита да създаде излишно и ненужно напрежение. Поради тази причина решихме да се възползваме от правото си публично да изкажем позицията си.

Подадената в заявлението на "Топлофикация Сливен" ЕАД цена на топлинната енергия с гореща вода е в размер на 82.78лв/МВтч, което е искане за увеличение с 2,83% на сега действащата стойност от 80.50 лв/МВтч.

За да се избегнат възможностите за спекулации, искаме да разясним, че въпросните искания за увеличения се формират на база изключително задълбочени калкулации. Посочените стойности за "Топлофикация Сливен" ЕАД се формират на база множество параметри и са сметнати при използване на твърди горива в т.ч. въглища, биомаса и РДФ при изцяло комбинирано производство на енергия.

Не бихме искали всички топлофикационни дружества в страната да се слагат под общ знаменател и да се говори за тях с доза съмнение и да се прави опит за внушаване на чувство на недоверие. Всяко едно заявление, което се подава, независимо в коя институция, е предшествано от задълбочен икономически анализ, чиято цел е да оцени всеки един проект, инвестиция или начинание.

Най-важната цел, която сме си поставили в нашата дейност е да удовлетворяваме желанията на нашите абонати и да работим в техен интерес. Чрез разнообразяването на енергийния микс към момента успяваме да постигнем оптимизация на разходите на дружеството и благодарение на внедряването им в производствената дейност, успяваме да задържим цените на предлаганите услуги.

От "Топлофикация Враца" ЕАД в тази връзка посочват, че основното твърдение за повишение на цената на услугата, което се афишира, няма нищо общо с реалните факти и за това държим да внесем яснота по темата, тъй като се чувстваме лично засегнати от коментарите.

Като за начало искаме да изясним, че основната суровина, която "Топлофикация Враца" ЕАД използва за осъществяване на производствената си дейност, е природният газ. Движението на цената на това гориво е от ключова важност и формира основната част от разходите на дружеството.

На 31 март 2020 година подадохме в КЕВР заявление за промяна на цената на топлинната енергия за новия ценови период 2020/2021. При пресмятането на стойностите, нашите икономисти са използвали действащата към м.март 2020 година официална цена на природния газ.

Няма как да бъдем обвинени, че сме смятали с официално действащата към онзи момент цена, тъй като това е според официално утвърдената от КЕВР методика. Противозаконно би било да правим калкулации на база "прогнозно намалени цени" на природния газ.

Да, имахме очаквания, че цените ще се намалят след 1 април 2020 г., но бяхме задължени да входираме заявленията си в срок преди обявяване на новите цени, като трябваше да се съобразим с действащите цени към момента.

След официалното намаление на цената на природния газ от 1 април 2020г., за "Топлофикация Враца" ЕАД се утвърди нова по ниска с 23% цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода в размер на 68,08 лв./МВтч без ДДС.

При запазване на действащата през второто тримесечие цена на природния газ, няма причина за повишаване на цената на топлинната енергия след 1 юли 2020г.

В "Топлофикация - Враца" ЕАД винаги сме се стремили да предлагаме качествена услуга на социално приемлива цена и ще направим необходимото за запазване на действащата сега цена на топлинната енергия и дори за намаление, в случай, че това е по възможностите ни.

В дружеството е разработена програма за лоялни клиенти, които ползват отстъпки до 6% процента от цената на топлинната енергия.

От "Топлофикация Перник" АД пък твърдят, че исканите от топлофикационните дружества нови цени на топлинната енергия са станали обект на сериозна обществена дискусия. Бихме искали в качеството си на експерти в областта и като едно от дружествата, които са подали искане за промяна в цената, да внесем някои ключови уточнения. Правим това, защото според нас част от информацията в публичното пространство бе изкривена и считаме за необходимо да изясним реалните факти.

"Топлофикация Перник" АД в качеството си на производител на електрическа енергия в края на миналия месец подаде в КЕВР заявление за определяне на нова цена на енергията, генерирана от гореща вода. На първо място държим да изясним, че към момента на подаване на документите, които изцяло са изготвени според правилата и предложените бланки от КЕВР, всички цитирани и използвани при правене на калкулациите цени на енергоносители, бяха действащите към онзи момент т.е. към момента на подаване. Когато подготвяме официално искане до институция, се съобразяваме с действащите към конкретния момент цени, закони и правила. Няма как да подготвяме заявление и да правим сметки на база "прогнозни" или "очаквани" цени.

Държим за всички да е ясно, че крайната дума при определянето на продажбената цена, има КЕВР. Решението за това до каква степен исканията на всяка една топлофикация в страната за промяна на цената на парното в даден град ще бъдат удовлетворени, е само и единствено в правомощията на Държавния регулатор.

Резолюцията на КЕВР ще бъде известна не по-рано от края на месец юни 2020 година и ще влезе в сила от 1.7.2020г.

За предстоящия отоплителен сезон "Топлофикация Перник" АД е предложила за одобрение цена за продажба на енергия с носител гореща вода в размер на 116,68лв без ДДС.

Тази стойност е с около 3% повече от предложението ни за изтичащия отоплителен сезон, но видно от практиката на Регулаторът одобрените цени на парното винаги са чувствително по-различни от исканото.

Нашите очаквания за предстоящия регулаторен период са цената на горещата вода да бъде запазена същата или да бъде намалена. Това ще е така поради официалното влизане в сила на промяната в цената на природния газ. Също така е необходимо да се знае, че КЕВР одобрява цена, която е пределна. Това означава, че е възможната максимална стойност, по която дава разрешение на всяко едно топлофикационно дружество да продава енергията, която е произвело. Въпросната цена не е задължение, а законно позволен максимум.

В нашата практика притежаваме реална възможност да предложим на клиентите цена за доставяната топлинна енергия до домовете им, която е чувствително по-ниска от определената ни по закон.

Надяваме се, че с допълнителното обяснение от наша страна, обществеността ще се успокои. Правим всичко по силите си да не повишаваме цените за крайния потребител, а дори напротив опитваме се да въвеждаме промоционални условия, чрез които намаляваме цените за нашите абонати.