Екипите на "Топлофикация Перник" продължават усилено да работят по останалите участъци от оросителната инсталация на сгуроотвала "Седми септември". Вече е изграден и пуснат в експлоатация първият участък. Ясен Кацаров, директор на дружеството, посочи, че по време на великденските празници са работили непрекъснато. Директорът на предприятието обясни, че са засипали част от шламохранилището със земя, за да се елиминира опасността при силен вятър да се вдига фин прах във въздуха.

"От източната страна на сгуроотвала вече започнахме да изграждаме оросителна инсталация като всеки ден ще се увеличава площта на инсталацията. Целта е всички сухи участъци да се обхванат, за да се предотврати вдигането на фин прах във въздуха при силен вятър. Полагаме усилия да приключим в кратки срокове с изграждането на оросителната инсталация", споделя Кацаров.

"Още в първите празнични дни извършихме оросяване чрез мобилна водоноска на участъци от сгуроотвала. С помощта на комбиниран багер започна разстилане на почва върху участъци от западната част на сгуроотвала", каза Кацаров. Той разказа, че в работата са включили и допълнителна техника (два челни товарача, осем самосвала и два комбинирани багера) с цел ускоряване на темповете по покриване на сгуроотвала с почва.

"Закупени бяха всички елементи за изграждане на оросителната инсталация. До пълното изграждане на инсталацията ще се извършва оросяване чрез мобилна водоноска на участъци от сгуроотвала, върху които все още не е настлана почва", заявява Ясен Кацаров.

"Работата по механизацията продължи с разстилане на почва върху западната страна на депото. За целта използваме налична техника от ТЕЦ "Република"" и наети външни фирми, посочи Кацаров. По думите му успоредно с това се закупуват и доставят елементи (мобилна помпа, тръбопроводи и разпръсквачи) за изграждане на допълнителни звена на инсталацията за оросяване на сухи участъци от депото.

Директорът на "Топлофикация Перник" обясни, че са предвидили в работата да се включи още тежка механизация. "Ще продължи изграждането на нови участъци от оросителната инсталация, също така и дейностите по насипване на почва в два участъка (север и запад) на депото. Поради значителната площ на сгуроотвала- 450 дка, дейностите по насипване на почва ще продължат и през следващата седмица", споделя Кацаров.