Новината, че ТЕЦ Бобов дол инвестира във фотоволтаичен парк, е чудесна и показва една отлична посока за развитие на това огромно предприятие. Все пак ще се съхранят хилядите работни места и региона няма да обезлюдее. Като млад специалист по маркетинг и любител еколог отидох по покана на предприятието да направя снимки и да подготвя информационни материали за сайта, но реших първо да си напиша домашното. Имах много въпроси. Как Фотоволтаичният парк ще съхрани ТЕЦ-а, каква професионална реализация ще получат хората... Срещата ми с изпълнителния директор инж. Спасов и част от екипа обаче разкриха цяла нова вселена пред мен.

Първо, Фотоволтаичният парк ще бъде разположен върху старото шламохранилище.

Това е място, на което десетки години е съхранявана пепелта, остатък от въглищното производство. С изграждането на подобен като мащаб соларен парк не се заема нито квадратен метър плодородна земеделска земя и това всъщност е още по- страхотна новина, която хората трябва да знаят. Бях чела, че някъде до към 2015 г, когато има промяна в закона, повечето подобни паркове са изградени именно върху такава земя. Няма никакъв смисъл в това да заемеш място, на което можем да произвеждаме зеленчуци, които после да се обработват в консервните фабрики с фотоволтаични панели. Има теория, че така се унищожава или изгаря земята и последващ добив на селскостопанска продукция върху нея е възможен само след много сериозно обогатяване на почвата. Дори това да не е точно така, то за времето, в което върху нея се ширят фотоволтаициите, тя е заета и загубена за производство на култури. Така решението на ТЕЦ Бобов дол за разполагане на фотоволтаичен парк върху шламохранилище е едно истинско зелено производство, което заслужава адмирации.

Второ, комбинирано производство на енергия и топлоенергия от природен газ и водород

Това, което на мен ми звучеше като научна фантастика, се оказа вече стартирала процедура. ТЕЦ Бобов дол е подал документи за присъединяване към газопреносната мрежа. Планът е да се осъществява комбинирано производство на електроенергия с мощност 180 Мвт часа. Предвидили са освен газови когенерации да инвестират и в два парогенератора и парна турбина. Казано по - просто, парогенератори ще използват топлината, отделяна от газовите турбини. Това производство ще се случва с 50:50 зелен водород и природен газ. Водородът ще се генерира от електролиза на вода, за което ще се използва енергията от фотоволтаиците. Така вече всичко си дойде на мястото и ми стана ясно как един фотоволтаичен парк може да участва в целия процес на модернизация и устойчиво развитие на ТЕЦ Бобов дол. Така не само ще се съхранят работните места, но ще се открият и нови. Виждайки голямата картина, не се въздържах да попитам за миньорите в региона - какво ще стане с тях и поне малка част ще намерят ли място в новия проект. Оказа се, че и безработни миньори няма да има, защото ТЕЦ Бобов дол в тясно сътрудничество с мините е разкрил трети хоризонт за производство на зелена енергия.

Не просто рекултивиране на мините в Бобов дол, а много работни места, заети в производство на био суровина за ТЕЦ - а

Едновременно с рекултивацията на мината ще се пристъпи към засаждане на бързорастящи култури с висока енергийна стойност, които ще се употребяват за производството на енергия. Вместо лунните пейзажи, с които ни плашат някои еколози след затваряне на мините ще има ширнали се зелени поля. ТЕЦ Бобов дол вече произвежда електроенергия от биомаса като част от горивния си микс, а биомасата, както всички знаем, е класифицирана от Европа като възобновяем източник на енергия.

Излиза, че слуховете за краха на една от най - големите български централи са силно преувеличени.

Хората тук не само знаят какво правят, но го правят днес. Това не са планове за бъдещето на хартия, а вече реално направени стъпки, които ще превърнат ТЕЦ Бобов дол в истинско зелено производство. Знаят, че няма да е лесно, но не се плашат. От тях научих, че за производството на електроенергия може да се говори като за интересен бизнес. И не ставаше въпрос за оцеляване, а за предизвикателство, с което да докажат, че са способни и можещи хора. От тях лъхаше гордост от пътя, който вече са поели.

Фотоволтаици на мястото на старо шламохранилище. Производство на комбинирана енергия от природен газ и водород, за който пък ще използват тока, произведен от слънцето. Шанс за мините - да произвеждат биомаса, която ТЕЦ - а да използва. И както се казва в края на някои филми - При заснемането на кадрите няма пострадали животни, то те с гордост могат да кажат, че " При внедряването на новите технологии няма да бъде унищожена нито квадратен земеделска земя" .