Масови съкращения започват в три предприятия, работещи на територията на бившия машиностроителен гигант в радомирското село Червена могила, съобщиха на БТА от Бюрото по труда в Перник. Ще бъдат освободени от 1 октомври 105 работници и служители от Леяро-ковашкия машиностроителен комплекс, "Метал трейд 666" ЕООД и "ВМВ - Метал" ЕООД.

Леяро-ковашкият комплекс е основна добивна мощност на площадката на бившия "завод за заводи". По данни от Бюрото по труда от общо 43 работещи в предприятието ще бъдат освободени 35 човека.

"Метал трейд 666" ще запази 15 от своите 35 работници и служители.

"ВМВ- Метал"ЕООД е с регистрация в Ихтиман, но има участък и в индустриалната зона на Радомир, от който освобождава 60 човека.

От предприятията засега отказват коментар.

Първите производствени мощности на Завода за тежко машиностроене в с. Червена могила са започнали работа през 1985 г. Оборудването е уникално, доставено предимно от японската фирма "Кобе стийл". По разчети от началото на 90-те години на миналия век, в комбината са инвестирани 1,4 милиарда лева.

Комбинатът е приватизиран в първите години на демокрацията.