Независимият преносен оператор ICGB финализира търговете за свободния годишен капацитет на газопровода IGB за следващата газова година 2023-2024. Над 70% от предлагания капацитет е резервиран, а останалото количество ще се предлага на тримесечни, месечни и дневни търгове.

"Търговете, проведени на две основни платформи за резервиране на капацитет, предложиха наличния капацитет по интерконектора за пет последователни газови години. Резултатите са отлични, има и нови доставчици на газ, които за първи път навлизат на нашия пазар благодарение на новата инфраструктура - за нас това е доказателство за стратегическата роля на IGB", заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

По думите им над 37 милиона kWh/ден са резервирани за газовата година 2023/2024, което се равнява на над 70% от наличния неосвободен капацитет за този период.

Тези положителни резултати се дължат отчасти и на стратегическото решение на ICGB да предложи и квазигодишен капацитет в точката на междусистемно свързване с гръцкия национален оператор на преносна система DESFA, което ще позволи транспортирането на природен газ при планираното въвеждане в експлоатация на LNG терминала в Александруполис.

"Това беше ключово решение и ние положихме системни усилия за съгласуване на този подход с операторите на съседни преносни системи и за получаване на необходимите одобрения от националните енергийни регулатори", отбелязаха Георгиева и Сатлас.

3eNews