От няколко години е в ход мащабна по размери стратегия за енергийна трансформация на ТЕЦ "Бобов Дол" - основната мощност, която гарантира сигурното производство на електрическа енергия за Западна България, съобщават от дружеството.

По думите им реализацията на мащабната инвестиционна програма цели пълна декарбонизация на използвания за производство на електрическа енергия горивен микс, което ще се случи посредством обновяване и модернизация на всички производствени и спомагателни съоръжения, както и внедряване в експлоатация на съвсем нови мощности.

От ТЕЦ "Бобов дол" се надяват да не се допуска преждевременно принудително затваряне на въглищни мощности, за да не се окажат огромните инвестиции за декарбонизация "пари на вятъра".

Най-мащабната инвестиция е вече построеният гигантски за района фотоволтаичен парк с инсталирана мощност от 100 Мвтч. В модерната мощност ТЕЦ "Бобов Дол" инвестира над 90 милиона евро.

Съоръжението е разположено на територията на стар сгуроотвал, който от години не се утилизира. Според еколози използването на рекултивирани излезли от експлоатация мини, както и бивши сгуроотвали е подходящо решение за позициониране на фотоволтаични паркове, тъй като обикновено тези площи са загубили своето плодородие и не са подходящи за отглеждане на каквито и да било земеделски култури, добавят от дружеството.

В ход е и изграждането на газово разклонение, което ще свързва ТЕЦ "Бобов Дол" с националната газопреносна мрежа и ще позволи използването на природен газ като гориво за производство на електрическа енергия в най-големия ТЕЦ в Югозападна България.

По план синьото гориво ще бъде утилизирано в ТЕЦ "Бобов Дол" и за разпалване на котлите. То ще замени далеч по-неекологичния мазут, който се използва до момента, обясняват от централата.

След осигуряването на възможността за получаване на природен газ по националните тръбопроводи ТЕЦ Бобов Дол започва реализацията на проект за инсталиране и привеждане в работен режим на 5 броя газобутални двигатели с обща мощност 42 МВтч. Съоръженията ще бъдат доставени от една от най-реномираните американски компании. Планираната инвестиция е за над 80 милиона евро.

В плановете на ТЕЦ "Бобов Дол" е включено и строителството на иновативна за България инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с основно гориво биогаз.

"Биогазът е гориво получено чрез газифициране на биомаса. Биогазът прилича по състав на природния газ, но при модерното гориво делът на метана е доста по-нисък, което е основното му екологично преимущество и поради тази причина избрахме да бъде част от нашия горивен микс", обясни изпълнителният директор на централата инж. Любомир Спасов.

Той коментира, че това са най-важните им проекти, като работят и по няколко други екологични инвестиции, за които ще съобщят подробности на следващ етап.

Един от любопитните планове на дружеството за въвеждането на зелен водород като гориво за производство на енергия, но все още не е оповестена друга информация по темата, добавят оттам.

Изпълнителният директор посочи още, че всички строителни и монтажни дейности ще бъдат извършени от български експерти, като част от тях ще бъдат подкрепени и от представители на компаниите, от които са закупени съответните съоръжения - т.е. от международни специалисти.