"Трансвагон" АД - наследник на вагоностроителния завод в град Бургас - вече един век е утвърден производител на товарни вагони в България. Добри традиции, качествени специалисти, съвременна, отговаряща на европейските стандарти технология на производство - върху този фундамент "Трансвагон" АД - Бургас успешно гради своята позиция на българския и на международния железопътен пазар.

Компанията успешно приключи проект "Подобряване на енергийната ефективност в производствените процеси на Трансвагон АД", който е базиран на енергоспестяващи мерки и препоръки за икономия на енергия. Общата стойност на проекта е 315 580.00 BGN при 100% безвъзмездна финансова помощ.

Фокус на проекта е нисковъглеродната икономика

Специално внимание в проекта е отделено на мерките за енергийна ефективност. Прогнозните спестявания на енергия са 54.42% за промишлените процеси, обхванати от енергоспестяващи мерки. Икономическия ефект от изпълнението на проекта се оценява на 167 827 лв./год. парични спестявания, в резултат на намаленото енергопотребление от внедряването на високотехнологично оборудване от висок енергиен клас.

Проектът повишава конкурентоспособността и същевременно отговаря на предизвикателствата за повишаване на енергийната ефективност за постигане на климатичните цели, задвижване на системни промени и гарантиране на енергийна сигурност на компанията.

Мерките предвиждат извеждане от експлоатация на енергоемко оборудване (Вертикален обработващ център "РВ 501.24 ХЕБРОС" и Машина за надлъжно фрезуване 6М610Ф11/ и доставка и монтаж на нов обработващ център / HAAS VF12/50) със CNC управление от висок енергиен клас и изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресорните агрегати, посредством нейното улавяне и използване за темпериране на боите за нанасяне на лакови покрития.

Проектът се изпълни в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Финансовият механизъм цели намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и допринася за укрепване на двустранните отношения между държавите донори, Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и държавите бенефициенти, посредством финансова помощ по приоритетните сектори, включително околна среда, енергетика, изменение на климата и ниско въглеродна икономика.