Очакванията на "Булгаргаз" и на КЕВР са цената на природния газ през следващия месец да бъде с 5-6 процента по-ниска в сравнение със сега действащата. Това стана ясно от изказвания на ръководителя на отдел "Цени, пазарни анализи и ценообразуване" в дружеството Людмила Витанова и на председателя на регулатора Иван Иванов по време на днешното открито заседание. По време на обсъждането стана известно и друго - че "Булгаргаз" е трябвало да обяви търг за недоистигащи количества заради отложен старт на газовия терминал в Александруполис.

Главната тема на обсъждането в Комисията за енергийно и водно регулиране беше заявлението на "Булгаргаз" от 11 април за утвърждаване на цена за месец май, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

След анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз" данни и документи и след направени изчисления, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ през месец май да бъде 57.47 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Цената, която КЕВР утвърди за април, е 58,84 лева за MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В ценовия микс за месец май е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 76,56 % от потреблението за месеца и имат важно значение за постигане на благоприятна цена на синьото гориво, отбеляза в съобщението си КЕВР.

Иван Иванов обърна внимание, че търговската експлоатация на терминала за втечен газ в Александруполис ще закъснее с 20 дни. Поради тази причина няма да може да бъдат изпълнени доставките през терминала, които са част от заявените количества от страна на "Булгаргаз" за месец май. Затова Иванов попита какви стъпки се очаква да предприемат от дружеството в тази ситуация, предаде БТА.

Людмила Витанова отговори, че са уведомени от оператора на терминала "Газтрейд", че очакваната дата за въвеждане в търговска експлоатация на терминала ще бъде отложена. Поради тази причина каргото, което от "Булгаргаз" са предвиждали във връзка с утвърдената програма за доставки, няма да може да пристигне и да бъде разтоварено на предварително определената дата. Заради това от "Булгаргаз" са обявили търг на платформата на "Газов хъб Балкан" за намиране на количествата, които не достигат за заявките на клиентите. Търгът е обявен за вторник, 30 април.

"Независимо какво ще се случи утре на търга, очакваме цената за месец май да бъде в порядъка между 55 и 56 лева. Не може да се ангажираме с по-точна прогноза именно поради факта, че този търг не е приключил", коментира Витанова. По нейните думи предвижданията на "Булгаргаз" са, че цената за месец май би била по-ниска от действащата за момента априлска цена, като очакваното намаление да бъде между 5-6 процента спрямо настоящата цена.

Людмила Витанова уточни, че в своите договори "Булгаргаз" дава възможност на клиентите си да поискат намаление за предстоящия месец на заявените в годишната си програма количества. Клиентите обикновено се възползват от това, като дружеството има право да приеме тези намаления или не. Предвид ситуацията, че очакваното карго няма да се получи в Александруполис, Съветът на директорите в "Булгаргаз" е решил да приеме поисканите от клиентите на дружеството намаления на количествата природен газ за месец май. Поради това синьото гориво, което е трябвало да бъде закупено от обществения доставчик, е по-малко с около 100 000 мегавата.

Председателят на КЕВР Иван Иванов добави, че през април има сериозно намаление на количествата природен газ, които са доставени в сравнение с първоначалните заявки. Той предполага, че една от причините за това може да бъде топлото време.

От работната група на регулатора коментираха, че очакват да отчетат новото обстоятелство във връзка с терминала за регазификация в Александруполис. Оттам допълниха, че "Булгаргаз" е информирал Комисията за забавянето на началото на търговска експлоатация на терминала с писмо на 25 април. Затова от регулатора се обърнаха с молба към обществения доставчик да информират КЕВР своевременно за резултатите от проведените търгове, за да може работната група да има достатъчно време за анализ и преценка на новите факти и обстоятелства във връзка с утвърждаването на цената за май.

Снимка: БТА

Председателят на КЕВР Иван Иванов обобщи, че поради промяна на доставките, които ще бъдат осъществени, "Булгаргаз" е инициирал във вторник търг за закупуване на алтернативни доставки природен газ. Това трябва да бъде отразено в актуализираното заявление на обществения доставчик до 9:00-10:00 часа на 1 май, за да може регулаторът да разполага с новата информация навреме и да направи пълна проверка на заявлението.

"Заявената цена от 57,50 лева вероятно ще бъде по-ниска - около 55-56 лева, което ще определи намаление на цената на природния газ за месец май спрямо цената за април с 5-6 процента" (спрямо априлската цена), коментира Иванов. Той обяви, че КЕВР ще се произнесе с решение по заявлението на "Булгаргаз" на закрито заседание на 1 май от 15:00 часа.