Сигурност на снабдяването, на потреблението и на инфраструктурата. Това са главните компоненти на енергийната сигурност според експерта Славчо Нейков. По негово мнение, вниманието е най-вече върху сигурността на снабдяването, което претърпя коренни изменения заради войната между Русия и Украйна.

Но не по-малко тревожен от сигурността на доставките е спадът на потреблението, който изисква от търговците голяма предпазливост особено при поемането на дългосрочни ангажименти за покупка на газ. Свръхзапасяване в такава ситуация може да доведе до тежки, дори непоносими загуби за доставчиците на газ. Това мнение изрази миналия октомври Петър Филдишев, директор "Търговия с природен газ" в "МЕТ Енерджи Трейдинг България".

"Енергийна сигурност на страните от региона" е сред акцентите в станалия вече традиционен форум Green Transition. Поредното му издание е на 20-22 юни. Темата ще бъде дискутирана в отделен панел, модератор на който ще е Цветелина Пенкова, член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Сред участниците в обсъжданията са министърът на енергетиката Румен Радев, председателят на КЕВР Иван Иванов, изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Маринов, Прокуристът на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" Петър Филдишев, управителят на "ТоталЕнерджис България" Ив Лю Стънф и др.


 За форума

В контекста на климатичните промени, енергийната криза, инфлацията и войната в Украйна Зелената сделка остава акцент в европейския дневен ред като инструмент за индустриална трансформация (Net Zero Industry Act) и енергийна независимост, както и катализатор на кръговата икономика и растежа чрез иновации на ЕС. В търсене на устойчиви решения, традиционно зависимите от изкопаемите горива страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), сред които и България, са изправени пред редица възможности и предизвикателства за икономиките си и за хората. Форумът има за цел да разшири диалога по темата и да постави във фокуса на дебатите необходимостта от коопериране и свързаност на страните от региона в процеса на прехода към нисковъглеродни икономики и устойчиво развитие. Друга му основна цел е да насърчи обмяната на добри практики и да демонстрира водещи решения в контекста на Зелената трансформация от сферата на индустриите, зеленото финансиране и развитието на иновациите.


По време на експертна дискусия, провела се в средата на март 2023 г., беше направен изводът, че за 20 години относителната зависимост от внос на ресурси от Русия, измерена като дял от БВП, е намаляла многократно, като в последните две години този процес се е засилил рязко. Според друга констатация, рискът, породен от войната, не е в обема и произхода на доставките, а произтича от ненадеждността в изпълнението на договорите. По политически по своя характер решения не се изпълняват вече сключени договори и споразумения на международни арбитражни съдилища.

От такава гледна точка въпросите "Какво предстои?" в енергийния сектор и "Как зелената трансформация, съчетана с политически и икономически реалности, влияят върху това?", са особено чувствителни. А и в българския контекст те имат съвсем специфични характеристики. Липсата на сигурност относно снабдяването и необузданите донеотдавна цени изкараха на преден план и други водещи проблеми. Например този за енергийната бедност и за ползването на някои енергоизточници - специално въглищата и ядрената енергия.

Oчакваме с интерес участието на Петър Филдишев в панела "Енергийна сигурност на страните от региона". MET Group, част от която е "МЕТ Енерджи Трейдинг България", обяви своята европейска стратегия за разширяване на възобновяемия растеж още през 2019 г. и сега, в съответствие с тази стратегия, придобива активи по цялата верига на стойността. Целта на енергийната компания е да изгради географски и технологично диверсифицирано портфолио от възобновяеми източници и балансиращи мощности.

Бързо увеличаващият се дял на възобновяемите енергийни източници в производството на електроенергия, не просто запазва, а засилва значението на природния газ като преходно гориво в обозримо бъдеще. Нарастващите мощности за слънчева и вятърна енергия, инсталирани в мрежата, правят балансирането между търсенето и предлагането на енергия по-трудно, а природният газ е основният доставчик за необходимата гъвкавост, смята MET Group.

Още миналия ноември Петър Филдишев предупреди, че при евентуален неблагоприятен сценарий - имаше предвид предстоящата (вече зад гърба ни) зима, е възможно да се стигне до недостиг на природен газ за страните от ЕС в Югоизточна Европа. Представителят на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" със сигурност ще засегне темата и по време на предстоящото си участие на форума Green Transition. Но можем да предположим, че направеният преди половин година анализ от Петър Филдишев ще звучи актуално и след няколко месеца, когато се готвим за новия зимен сезон: за повишено търсене на LNG на азиатските и южноамериканските пазари, което да доведе до отлив на предлагането в Европа и повишение на цените. Възможни са технологични спирания на производствените терминали за LNG, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства, което също няма да е прецедент.

Поради факта, че България не разполага с инфраструктура за директен достъп до пазара на LNG, такова развитие на ситуацията би могло да постави под риск над 50% от доставките за страната, каза през ноември Петър Филдишев.

Както е известно гръцките терминали скоро ще станат два, а България договори партньорство и с "Боташ" за използване на турската LNG-и тръбопроводна инфраструктура.

По мнението на представителя на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" съществуващите съоръжения за съхранение в България не позволяват да се покрие пиковото потребление през зимния период. Освен това повечето от регионалните играчи са активни в България и са в състояние да съхранят обеми за своето портфолио в съседните страни. Това поставя страната ни в деликатната ситуация да споделя този ограничен ресурс.

От тази гледна точка би следвало България да търси решения за повишаване на сигурността на доставките чрез използване на маршрути от Централна Европа, отбеляза Петър Филдишев. Компанията препоръча да се обмислят нови възможности за осигуряване на доставки през зимния сезон, такъв вариант е например покупката и съхранението на газ в Централна Европа. Транспортът до България е технически сигурен и рентабилен. Наличните капацитети за пренос на газ по този маршрут надвишават многократно необходимите за нашата страна в условията на пиково потребление, коментира Петър Филдишев.

"Вярваме, че реализацията на този вариант ще подобри сигурността на доставките, особено ако е в резонна комбинация с доставки на LNG през зимния период от гръцкия терминал за втечнен газ. Съществуват достатъчно търговци, които биха могли да съдействат в изпълнението на тези алтернативни възможности за доставки", подчерта г-н Филдишев.

Месеци по-късно, през март 2023 г., тогавашният министър Росен Христов инициира проучване на възможностите за осигуряване на всички необходими количества газ в Югоизточна и Централна Европа от алтернативни източници, както и развитие на съществуващата инфраструктура за доставка, включително повишаване на капацитета й. Намерението е по този начин да се задоволи изцяло търсенето в региона. В инциативата са Гърция, Северна Македония, Сърбия, Унгария, Румъния, Молдова, Украйна.

През месец април пък в София беше подписан меморандум по инициативата Solidarity Ring за повишаване на сигурността на доставките на природен газ за Европейския съюз. Проектът позволява пренос на допълнителни количества природен газ от Азербайджан, като се използва съществуващата газопреносна инфраструктура на България, Румъния, Унгария, Словакия.

От българска страна в проекта участва "Булгартрансгаз" ЕАД. Изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов може би ще разкаже за тази и други инициативи на националния оператор за гарантиране на сигурността на преноса на природен газ за и през страната ни за други пазари. Той също е сред участниците в панела за енергийната сигурност.

Всяка допълнителна газова инфраструктура може да влияе само положително върху възможностите за доставка и върху енергийната сигурност. За търговец като МЕТ, с присъствие и активност във всички страни от региона, българо-гръцката газова връзка, която пренася от миналия октомври, е сериозна възможност за оптимизация, отбеляза Петър Филдишев.

Възобновяем бизнес в екосистемата на МЕТ

Регистрираната в Швейцария MET Group се стреми да се превърне в значим регионален разработчик и доставчик на зелена енергия на европейския пазар. Групата увеличи плановете си за инвестиции в изграждане и придобиване на възобновяеми енергийни мощности Европа до 2026 г от 1 GW на 2 GW. Реализираните вече инвестиции в България са във вятърни паркове с обща инсталирана мощност от 106 MW.

Ключов в прехода към свят с нулеви въглеродни емисии е опитът на компанията в бизнеса с природен газ и в производството на електроенергия, базирана на газ.

Преобладаващият бизнес модел в средносрочен план ще е възобновяемо производство, балансирано от природния газ като преходно гориво. Стратегията на групата залага на навлизане на пазари, където вече има дъщерни фирми, главно в сектора на възобновяемите енергийни източници - вятърна и слънчева енергия на сушата. Дейността на MET Group е насочена към Италия, Испания, Германия, Полша, България, Румъния и Унгария, където инвестиционната среда за възобновяема енергия се подобрява.

Групата разглежда България като перспективно място за тези инвестиции. Над 10% от първоначално планираните мощности вече са придобити в България, като с това не се изчерпва потенциалът за инвестиции в българската енергетика. Компанията работи интензивно за увеличаване на това портфолио в страната като е отправяла предложения до предходните три правителства за обсъждане на проект за изграждане на нови генериращи мощности на площадката на съществуващата въглищна централа в Маришкия басейн, каза миналия октомври пред Dir.bg и 3eNews Петър Филдишев.

Зависещата от климатичните условия зелена енергия представлява предизвикателство за собственици, инвеститори и оператори поради все по-строгите изисквания за точно планиране на производството. Ето защо в допълнение към съществуващите балансиращи мощности MET Group реализира и първия си проект за съхранение на енергия с батерии.

От гледна точка на енергийната сигурност МЕТ Group стартира първия си проект за научноизследователска и развойна дейност, проучвайки потенциални алтернативни методи за използване на възобновяеми енергийни източници и това как оптимизираните автоматизирани алгоритми могат да балансират зависимото от времето периодично генериране на електроенергия. 

Създадено през 2017 г., МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД (МЕТБГ) представлява MET Group на пазарите на природен газ и енергия в Югоизточна Европа. Дейността на МЕТБГ се фокусира върху покупката и продажбата на електроенергия и природен газ на клиенти на дребно и едро в региона чрез трансгранични сделки и тясно сътрудничество с други дъщерни дружества на МЕТ в региона.

През 2021 г. българското дружество на МЕТ Group осигури доставките на 9.5% (319 млн. куб.м) от крайното потребление на природен газ за местната икономика. Основните клиенти на компанията са от възлови сектори на българската индустрия, в това число: металургия, храни, керамика и стъкло, хартия, строителни материали, химия, производство на електрическа енергия, газоразпределителни и топлофикационни дружества.

През 2022 г. продажбите на МЕТБГ на едро и на дребно в България и Гърция надхвърлиха 1.1 млрд. куб.м.

Кой е Петър Филдишев

Петър Филдишев e директор "Търговия с природен газ" в "МЕТ Енерджи България". Tой притежава магистърски степени по "Автоматика и управление" от Санктпетербургския университет по информационни системи, механика и оптика (1993 г.) и "Индустриален мениджмънт" от Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" (2006 г.). От 1997 г. до 2012 г. работи в газоразпределителна компания, като последователно заема длъжностите проектант, ръководител на диспечерски център и директор "Продажби". 

От 2013 г. до 2016 г. е началник оперативно управление на доставките в "Булгаргаз" ЕАД. От 2017 г. е директор "Търговия с природен газ" в "МЕТ Енерджи Трейдинг България" ЕАД, а една година по-късно заема длъжност и на прокурист в дружеството. 

През годините е участвал в разработката на нормативни документи за газовия сектор.