Трето предприятие с производство в Ловеч е обявено в несъстоятелност за тази година. Освен "Технокороза" и "Спарки Елтос" АД, вече през такава процедура е и "Фюжън Пластикс" ЕООД. Близо хиляда работници в трите фирми са с прекратени трудовите договори, съобщи директорът на Инспекцията по труда в Ловеч Митко Митев, цитиран от БТА.

Бивши и настоящи работници от "Фюжън Пластикс" ЕООД вече имат право да се обърнат към Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", за да получат обезщетения за неизплатени от работодателя възнаграждения.

Решението на Софийски градски съд по подадения иск за иницииране на производство по несъстоятелност заради забавени заплати е вписано в Търговския регистър на 13 ноември т. г. В тримесечен срок работниците, които имат вземания, могат да се обърнат към Фонда, като подадат заявления в Националния осигурителен институт, каза още Митев.

Той припомни, че през февруари работници на "Фюжън Пластикс" ЕООД протестираха заедно с работещи в "Спарки Елтос" АД за неполучени възнаграждения. След събиране на достатъчно доказателства, че работодателите бавят възнагражденията на поне 1/3 от работниците и служителите за повече от два месеца, Инспекцията по труда подаде искови молби и за двете предприятия, като "Спарки Елтос" АД беше обявено в несъстоятелност през юли.

Обявени в несъстоятелност са 62 дружества в страната, като до момента Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" е подала 102 броя искови молби.

От началото на годината са изплатени почти 5 милиона лева забавени възнаграждения след намесата на Инспекцията по труда, посочи Митев.