Четири от компаниите-сини чипове на Българската фондова борса са избрани за участие в регионална Програма за покритие с анализи на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Компаниите са: Градус, Монбат, Сирма Груп Холдинг и Софарма. Намерението е с програмата да се увеличи публичният достъп до инвестиционни анализи на акции на компании от шест страни в Югоизточна Европа, сред които и България, Хърватия, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Словения, съобщиха от Българската фондова борса.

Общо 17 компании, листнати на фондовите борси от шестте страни, са избрани за Програмата на база на специфични критерии, разработени от консултанта на ЕБВР по проекта -WOOD & Company.

"Ние вярваме в потенциала на публичните компании и се радваме, че четири от сините ни чипове ще бъдат част от тази важна инициатива на банката. Това е много добра възможност за по-голяма видимост, привличане на инвеститори и развитие на европейски бизнес хоризонти за динамичните и амбициозни български фирми", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ по време на официалния онлайн старт на Програмата.

"Горди сме да дадем важен принос за поставяне на инвестициите в жизнени компании на по-широки основи чрез този проект. Това доказва, че знанието наистина е сила. Тези компании са от решаващо значение за благосъстоянието на европейската икономика и в настоящата пандемия е по-важно от всякога да осигурят финансирането си", добави Ханес Такач, изпълняващ длъжността съпредседател на направление "Развитие на местните валутни и капиталови пазари" в ЕБВР.

Програмата се реализира от WOOD & Company - инвестиционна банка, специализирана в развиващите се пазари. Tя е напълно съобразена с целите на Плана за действие на Съюза за капиталови пазари на Европейската комисия, който конкретно споменава подобряването на достъпа до финансиране, включително рисков капитал, по-специално за МСП като една от петте приоритетни области. Всички доклади ще бъдат безплатни и публично достъпни на новосъздадения уебсайт на Аналитичния хъб.

При старта на Програмата днес бяха оповестени четири анализа, като предстои и останалите да бъдат публикувани през следващите месеци. Общият брой на изготвените доклади ще бъде най-малко пет на компания през двугодишния период на инициативата. Програмата се финансира изцяло от Фонда за техническо сътрудничество на ЕБВР Taiwan Business.