"Булгаргаз" ЕАД ще възстанови повече от 201 млн. лева на своите клиенти. "Връщаме 201 685 227 лева", каза министър-председателят Бойко Борисов в началото на днешното извънредно правителственото заседание.

Вече няма посредници по тръбите за природен газ на България. Поради тази причина цената на природния газ към днешна дата, съпоставена към миналата година, е 53 процента по-ниска към 1 юни 2020 г. Това е в полза на българските граждани, на българския бизнес, изтъкна Борисов.

От тези над 201 млн. лева - 60 млн. лева ще се възстановят на "Топлофикация София". По сметките на газоразпределителните дружества ще бъдат върнати 22 млн. лева. На химическата промишленост - 52 млн. лева, на стъкларската - 16 млн. лева, посочи премиерът.

Кабинетът проведе извънредно заседание, за да утвърди разпределението на сумите, които "Булгаргаз" трябва да възстанови на своите клиенти. Това се налага, след като в началото на март тази година българският търговец на газ и руският - "Газпром експорт", обявиха, че са договорили по-ниска с 42% доставна цена за България със задна дата - от август 2019 г. Заради това от руската компания възстановиха надвзетите пари на "Булгаргаз".

На свой ред българският търговец - обществен доставчик, ще възстанови надвзетите средства на своите клиенти.

"Булгаргаз" изпрати на 2 юни проекти на споразумения на своите клиенти, съдържащи изчислените суми за възстановяване по договорите за доставка на природен газ за периода 05.08.2019 г. - 31.03.2020 г. Общественият доставчик е получил решение на Съвета директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД (едноличен собственик на "Булгаргаз"), с което се съгласува сключването на споразуменията. "Булгаргаз" заявява готовност да възстанови сумите на своите клиенти, непосредствено след сключването на споразуменията, без да изчаква изтичане на 14-дневния законоустановен срок.

Кога топлофикациите (на газ) ще върнат надвзетото на своите клиенти

Съгласно закона в 30-дневен срок, след като получат парите от "Булгаргаз", топлофикационните и газоразпределителните дружества трябва да направят своите преизчисления. За абонатите, които заплащат сметката си на месечна база - парите ще се връщат с първата възможна фактура - ще бъде направено приспадане на дължимите суми. Ако сумата е по-голяма, приспадането ще продължи до изчерпване на размера на намалението.

За плащащите на годишна база ще бъде направено преизчисляване и възстановяване с изравнителна сметка. в нея абонатите ще могат да видят сумата, която ще им бъде приспадната от сметките.

Във фактурите на клиентите на топлофикациите трябва ясно да бъдат посочени съответният период и полагащото се за него намаление.