Повишаващите се температури ще струват на бедните страни десетки милиарди долари годишно, тъй като те не разполагат с големи възможности за охлаждане на работниците, посочват анализатори, цитирани от Ройтерс.

През следващите 30 години работниците в селското стопанство, миннодобива, добива на петрол и газ, както и в промишлеността - сектори, доминиращи в развиващите се икономики - ще бъдат най-сериозно засегнати от по-високите температури, посочва консултантската компания Вериск Мейпълкрофт (Verisk Maplecroft).

Проучвайки енергийната инфраструктура, данните за температурите, както и очаквания растеж на градското население, изследователите отбелязват, че работниците в Африка и Азия ще бъдат най-засегнати от засилващите се горещини.

Това означава, че работниците ще пропускат дни, тъй като страдат от топлинен шок или физическите им възможности да извършват физическа дейност са намалени заради високите температури, казва Ричард Хюстън, ръководител на програмата за околна среда и климатични промени във Вариск Мейпълкрофт.

Този спад на производителността е равен на годишна загуба на стойност 78 милиарда долара годишно в Югоизточна Азия и близо 10 милиарда долара в Западна Африка, отбелязва консултантската компания в доклада си.

Бързата урбанизация в тези нововъзникващи пазарни икономики ще изостри енергийните нужди и търсенето на възможности за охлаждане - като например климатици - ще се засили с нарастване на температурите, което пък ще доведе до чести спирания на тока, се допълва в проучването.

Около 1,1 милиарда души в Азия, Африка и Латинска Америка са изложени на риск да нямат климатици и хладилници, които да ги разхлаждат или в които да съхраняват храните и лекарствата си с нарастването на температурите, според световната инициатива Устойчива енергия за всички.

Две трети от световното население ще живее в градовете до 2050 година, като този бум ще бъде съсредоточен в три страни - Индия, Китай и Нигерия, според оценка на ООН от май месец.

Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че топлинният шок, свързан с климатичните промени, вероятно ще причинява допълнително 38 000 смъртни случая годишно по света между 2030 и 2050 година.

През 2015 година, подписвайки Парижкото споразумение за климата, страните си поставиха за цел растежът на средната температура в света да бъде "доста под" 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалната епоха.