През първото тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 1.8% на годишна база и достига 26,436 млрд. лв., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с последното тримесечие на 2020-а обаче икономиката отчита ръст от 2,5 на сто. Оказва се, че страната ни е сред отличницето по този показател.

Най-голям спад на тримесечна основа отчитат Португалия (-3,3 на сто), Латвия (-2,6 на сто), Словакия (-1,8 на сто) и Германия (-1,7 на сто), а най-голям растеж - Румъния (+2,8 на сто) и България (+2,5 на сто) и Кипър (2 на сто).

Растежът на годишна основа през първото тримесечие е отрицателен при всички страни с изключение на Франция (+1,5 на сто), Литва (+1,0 на сто) и Словакия (+0,5 на сто). В Румъния растежът е нулев, а в България спадът е 1,8 на сто.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84.8%, което възлиза на 22,393 млрд. лева. През първото тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 4,108 млрд. лв. и заема 15.5% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо обаче е отрицателно.

Регистрирания ръст 

на тримесечна база експертите отдават на увеличението на износа на стоки и услуги с 6.5% и на крайното потребление с 1.6 на сто.

На какво се дължи годишният спад?

Крайното потребление регистрира годишен ръст от 2.6%, а бруто образуването на основен капитал нараства с 1.2%. На този фон износът на стоки и услуги намалява с 6%, а вносът - нараства с 0.6 процента.