Президентът на Азербайджан Илхам Алиев на специална церемония днес даде старт на работата по Южния газов коридор, както и на създаването на съответната инфраструктура за доставки на азерски природен газ до Европа.

Осъществяването на проекта Южен газов коридор (ЮГК), транспортиращ азербайджански газ до Европа, стана възможно благодарение на широкото международно сътрудничество, заяви на церемонията за официалното откриване на коридора азербайджанският президентът.

Този проект се реализира благодарение на широкото международно сътрудничество и ще способства за по-нататъшното укрепване на взаимоотношенията между страните участнички в него, каза Алиев. Той изрази признателност към правителствата на САЩ, Великобритания, ръководството на ЕС и международните финансови институции за постоянната подкрепа при изграждането му.

Според Алиев коридорът има важно значение за енергийната сигурност на Европа, за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставки на въглеводородни ресурси.

По думите му в момента участници в проекта са седем страни - Азербайджан, Грузия, Турция, Гърция, България, Албания и Италия, а още три балкански страни планират да се присъединят - Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора.

Алиев също така отбеляза необходимостта да се осигури баланс на интересите на всички държави участнички - производители, транзитни страни и потребители.

Всички страни и компании трябва да получат печалба, каза той.

Проектът се изчислява на 40 милиарда долара и ще доставя природен газ от находището Шах-Дениз по газопровода Баку-Грузия-границата с Турция. През Турция ще действа Трансанатолийския газопровод (TANAP), след него Трансадриатическия газопровод (TAP), съединяващ Гърция, Албания и Италия по дъното на Адриатическо море.

Първите доставки на природен газ по Южния газов коридор се очаква да започнат през 2020 година. 10 милиарда м3 ще са за Европа, а 6 милиарда м3-за Турция.