Световният икономически растеж през 2019-а година ще се забави до по-слабите от очакваните 2,6 процента, преди да се ускори до 2,7 на сто през 2020 година. Това прогнозира Световната банка в свой доклад, цитиран от БРН.

Растежът при нововъзникващите пазари и развиващите се икономики се очаква да се стабилизира през идната година. Някои страни оставят зад себе си периодите на финансово напрежение, но икономическата динамика продължава да е слаба.

Увеличаването на брутния вътрешен продукт (БВП) при развитите икономики ще се забави през 2019 година, особено в еврозоната, заради по-слабия износ и инвестиции. Прогнозира се, че растежът на икономиката на САЩ ще се забави до 2,5 процента тази година и още повече - до 1,7 процента - през 2020 година.

Очаква се растежът в еврозоната да се колебае около 1,4 на сто през 2020-2021 година. Слабата търговия и вяло вътрешно потребителско търсене ще оказват отрицателно влияние върху икономическата дейност въпреки подкрепата, която продължава да предоставя паричната политика.

Според прогнозите на Световната банка икономическият растеж в България ще се забави минимално през 2019 година до 3 процента спрямо 3,1 процента през 2018 година, преди да отстъпи до 2,8 на сто през 2020 и 2021 година.

Прогнозира се темпът на увеличение на брутния вътрешен продукт в Западните Балкани да остане стабилен - 3,8 процента през 2020 година, като инвестициите в инфраструктурата и частното потребление ще помогнат за растеж в икономики като тези на Косово, Република Северна Македония и Сърбия.

Перспективите пред региона остават подложени на значителни рискове. На водещо място сред тях се нарежда по-голямото от очакваното забавяне в еврозоната, която е най-важният търговски партньор на региона.