След седмица на приблизително близки цени, през отминалата седмица разликите отново се върнаха на електроенергийните борси. На западните електроенергийни борси цените спаднаха в резултат на по-високите температури от една страна и подобреното производство на вятърна енергия, която доскоро бе сред причините за по-високите цени там. Както сочат данните, увеличението е близо до 8 процента спрямо нивата, отчетени в петък 11 декември.

На малко по-новите пазари отвъд Австрия поскъпването започна на 14 декември, леко се успокои само за един ден - с доставка 20 декември, след което стойностите отново тръгнаха нагоре. Обратът, който бе регистриран в понеделник, 14 декември на електроенергийните пазари се дължи на спада в търсенето на електроенергия в резултат на възстановяването на температурите, и поради повишеното производство на вятърна енергия, гласи една от тезите. Другата е свързана с гъвкавостта от една страна и с управлението на риска от друга.

Ценовите нива, регистрирани през изминалата седмица са вид изпитание за операторите, но и за търговските участници за покритието на електроенергийния пазар през вече активния зимен сезон и управлението на пазарния ценови риск, както за производителите, така и за потребителите на електроенергия.

В дните 16 и 17 декември бяха отчетени най-високите ценови нива на електроенергийните борси отвъд Австрия. Като цяло през почти цялата седмица стойностите на електроенергийните борси отвъд тази страна останаха над 70 - 72 евро за MWh. На БНЕБ с ден за доставка 16 декември бе отчетена цена от 80.80 евро за MWh (плюс 34.5 % ), според статистиката на energylive.cloud, или 158.02 лв. за MWh по данни на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

3е-news.net

Доста по-висока е цената, постигната на "пазар ден напред" на електроенергийните борси в Унгария и Румъния - 92.85 евро за MWh. От страните, с които БНЕБ има физическа граница, на електроенергийната борса в Сърбия с ден за доставка 16 декември стойността е 83.75 евро за MWh, а в Гърция - 80.36 евро за MWh. На електроенергийните борси във Франция и Германия стойността остана далеч под тези нива - 52.1 евро за MWh и 50.06 евро за MWh, съответно.

В ден за доставка 17 декември стойността на БНЕБ се понижи, но не кой знае колко и пак остана висока - 79.61 евро за MWh (минус 1.5 % спрямо ден по-рано). Все пак в сравнение със стойностите на другите електроенергийни борси от региона тя бе по-ниска с над 20 евро за MWh. Значително по-висока бе цената, постигната на "пазар ден напред" на електроенергийните борси в Унгария и Румъния, които определено удариха рекорд - 103.46 евро за MWh. В Сърбия с ден за доставка 17 декември стойността скочи до 113.25 евро за MWh. За сравнение, на електроенергийните борси във Франция и Германия цената остана доста под тези нива - 54.82 евро за MWh и 44.58 евро за MWh, съответно.

Стойностите от първия ден на новата седмица на БНЕБ с ден за доставка 21 декември със сигурност не са радостни за бизнеса. Постигната цена от 76.12 евро за MWh и расте с 56.6 % спрямо тази от 20 декември. Освен това е най-високата на европейските електроенергийни борси. По-висока е и от отчетената на този ден от миналия месец, когато бе 64.22 евро за MWh, но и близо два пъти над стойността за този ден преди година - 39.24 евро за MWh.

След БНЕБ с ден за доставка 21 декември се нареждат електроенергийните борси на Хърватия с цена от 75.58 евро за MWh (ръст от 67,6 % в сравнение с ден по-рано), Румъния с цена от 69.87 евро за MWh (ръст с 42.7 %) и Унгария - 69.13 евро за MWh (ръст с 41.5 %) и също с над едни път до един път и половина над стойностите преди година.