Над 84 000 тона емисии въглероден диоксид годишно ще бъдат спестени в резултат на изпълнението на проекта "Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ" /DESIREE GAS/, който е финансиран от Международен фонд "Козлодуй". Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Проектът е започнал през юли 2016 г. Неговата цел е била да стимулира битовата газификация, като подпомогне първоначалната инвестиция за присъединяване към газоразпределителната мрежа на около 10 000 домакинства. В хода на изпълнението му условията за бенефициентите са били значително подобрени - размерът на безвъзмездната помощ е бил увеличен от 20 процента на 30 на сто от допустимите разходи, припомниха от енергийното ведомство. Освен това цената за присъединяване също се е включила към допустимите разходи и средствата по проекта са били увеличени с 1.5 млн. евро. Това е позволило първоначално поставената цел да бъде преизпълнена и близо 12 000 домакинства да се възползват от безвъзмездната помощ, изтъкнаха от министерството.

В резултат на активната работа на газоразпределителните дружества и на Министерството на енергетиката, както и повишения интерес от страна на потребителите, средствата по проекта в размер на 11.5 млн. евро са изчерпани. Нови заявления за присъединяване ще се приемат до 21 февруари 2020 г. включително, а подадените такива през последните дни ще бъдат разглеждани по реда на постъпването им до пълното изчерпване на финансовия ресурс, се посочва още в съобщението.