Продължаваме да подпомагаме общините. Това е една от политиките ни и се надявам тя да продължи и за в бъдеще. Това е заявил министър-председателят Бойко Борисов по време на правителственото заседание, съобщиха от Министерския съвет.

Кабинетът е одобрил допълнителни трансфери в размер на 6,554 млн. лв., като 131,9 хил. лв. от тях са за ремонтни дейности на четири храма в общините Брезник и Земен и 6,4 млн. лв. са за общините Гърмен, Велинград и Перник. По линия на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане бяха отпуснати и други 3,2 млн. лв. за община Белово.

1,105 млн. лв. от предоставените средства на община Гърмен са за корекция на дере в с. Хвостяне и 457 хил лв. за изграждане на физкултурен салон към Обединено училище "Христо Ботев" в с. Долно Дряново.

По бюджета на община Велинград се одобрени средства в размер на 4,5 млн.лв., които ще бъдат разходвани за изграждане на три детски градини в селата Кръстава, Света Петка и Грашево.

Допълнителните трансфери по бюджета на община Перник са в размер на 360 хил. лв. за изграждане на довеждащ водопровод от пречиствателна станция за питейни води в кв. Църква, на Перник до с. Кралев дол.

В хода на заседанието бяха предоставени и още 131,9 хил. лв. на Българската православна църква - Българска патриаршия, допълва БТА. Средствата ще бъдат вложени в строително-ремонтни дейности на храм "Св.Петка" в Брезник с цел възстановяване на килийното училище към храма и за реставрация на храм "Св.Николай" в с. Долни Романци, община Брезник. Част от финансовата подкрепа ще бъде и за средновековната църква "Св. Николай" в с. Долна врабча, община Земен и за довършителни дейности на храм "Св. Иван Рилски", с. Гърло, община Брезник.

По линия на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане правителството отпусна и 3,2 млн. лева на община Белово. Средствата са за неотложни възстановителни работи за корекцията на река Яденица, в урбанизираната територия на града.